Brand ombord – varje sjömans mardröm

Alla fartyg, inte bara örlogsfartyg, måste kunna hantera skador ombord. Då man ofta är långt ute till sjöss går det inte att lita till andra fartyg eller som i land, ringa brandkåren.

Rökdykarna får information om läget innan man går in i fartyget. Foto: Finnish Defence Forces/Combat Camera
Röken är så tjock att man måste känna sig fram, väl inne i fartyget.
Röken är så tjock att man måste känna sig fram, väl inne i fartyget. Foto: Finnish Defence Forces/Combat Camera
En besättningsmedlem är skadad och blir transporterad till sjukvårdplatsen.
En besättningsmedlem är skadad och blir transporterad till sjukvårdplatsen. Foto: Finnish Defence Forces/Combat Camera
På sjukvårdsplatsen tas den skadade om hand och förbereds för evakuering till sjukhus.
På sjukvårdsplatsen tas den skadade om hand och förbereds för evakuering till sjukhus. Foto: Finnish Defence Forces/Combat Camera
Röken är så tjock att man måste känna sig fram, väl inne i fartyget. Foto: Finnish Defence Forces/Combat Camera
En besättningsmedlem är skadad och blir transporterad till sjukvårdplatsen. Foto: Finnish Defence Forces/Combat Camera
På sjukvårdsplatsen tas den skadade om hand och förbereds för evakuering till sjukhus. Foto: Finnish Defence Forces/Combat Camera

På ett örlogsfartyg skiljer man på inre och yttre strid. Den yttre striden förs mot fartyg, flygplan eller annat som hotar fartyget. Den inre striden, å andra sidan, är kampen mot brand, vatteninträngning eller andra skador på fartyget. HMS Trossö, i likhet med alla andra örlogsfartyg, övar ofta. Mikael Lundström är maskintjänstchef ombord, och den som leder den inre striden i fartyget:

–De första minuterarna är avgörande när det gäller att släcka en brand. Varje besättningsmedlem måste veta exakt vad han eller hon ska göra.

Faran med en brand är inte bara värmen. Röken som elden utvecklar är förmodligen det farligaste för besättningen. Plast och andra materiel ombord avger giftig rök som är mycket farlig att andas in.

Under just denna övning bolmade tjock rök upp ifrån en rökmaskin placerad i en verkstad. Röken gjorde sikten obefintlig och tvingade rökdykarna att känna sig fram på sin väg mot branden. Samtidigt tar sjukvårdspersonal hand om en skadad besättningsmedlem som skriker av smärta och förbereder henne för helikoptertransport. Efter övningen samlas alla och utvärderar övningen, för att hela tiden utvecklas och bli effektivare.  

– Det gäller att hitta balansen mellan att öva realistiskt och samtidigt öva på ett för besättningen säkert sätt. Naturligtvis kommer säkerheten alltid i första rummet, avslutar Mikael Lundström.

Se fler bilder från övningen på HMS Trossö på Finska Försvarsmaktens Youtubekanal.