Besegra utan strid

Under tre dagar i Enköping med ledningssystemschefen och Ledningsregementet som värd lades det upp strategier för hur man ska nyttja några av de mindre kända verkansmedlen i Försvarsmakten. Kunskapen går egentligen tillbaka flera tusen år men har tidigare kallats stridslist, vilseledning med mera. I ett nationellt och ett internationellt scenario diskuterade övningsdeltagarna flitigt hur man på bästa sätt påverkar motståndarens och andra aktörers vilja, förståelse och förmåga.

Informationsoperationer handlar om allt som görs för att sända ett budskap. Foto: Andreas Karlsson FBB

− Det här året valde vi att fokusera Ledningssystemchefens fältövning på informationsoperationer och juridiken kring det, berättar Anders Brännström Försvarsmaktens ledningsystemchef. I många stycken har inte lagstiftningen hängt med den tekniska utvecklingen. Det är därför viktigt att vi spelar kring detta, låter våra jurister bedöma de olika fallen så att vi kan föra verksamheten framåt.

Många intressanta juridiska frågor togs upp som till exempel var territorialgränsen på Internet går och vem har uppgiften att skydda den? Så som det ser ut nu har Försvarsmakten bara uppgift att skydda de egna näten och informationssystemen.

Men vad menas egentligen med informationsoperationer?
− Informationsoperationer handlar om att man i samband med en operation planerar, koordinerar och genomför aktiviteter i syfte att påverka motståndarens vilja till att handla, hans förståelse av situationen eller någon av hans förmågor att handla, förklarar Ulf Forssberg chef för infoopscellen på Insatsstaben. Det kan handla om så skilda saker som att påverka genom samtal med lokala ledare, sända radio, störa ut deras kommunikationsmöjligheter till hur våra soldater uppträder på fältet. Allt vi gör och inte gör sänder budskap. Genom att vi genomför olika aktiviteter på ett planerat sätt kan vi få målgruppen att agera på ett för oss önskvärt sätt samtidigt som vårt handlingsutrymme skyddas.

− Jag är mycket nöjd med den här övningen. Vi har ökat våra kunskaper och fått testa en del kniviga juridiska frågor. Vi ska nu fortsätta att sprida kunskapen om informationsoperationer i Försvarsmakten, understryker Anders Brännström. Våra förbandschefer har inte råd att missa ett så viktigt och effektivt verkansmedel som informationsoperationer är.