Beredskap i hamn

HMS Carlskrona har till största del legat i hamn under den senaste veckan. Under den tiden har det varit viktigt för fartyget att hålla en hög beredskap mot yttre hot och andra händelser som kan skada den svenska insatsen.

En vaktsoldat spanar ut över hamnen mot mindre motorbåtar. Foto: Ingebrikt Sjövik/Försvarsmakten
Oskar Netterström patrullerar på däck och kontrollerar hamnområdet.
Oskar Netterström patrullerar på däck och kontrollerar hamnområdet. Foto: Ingebrikt Sjövik/Försvarsmakten
Oskar Netterström patrullerar på däck och kontrollerar hamnområdet. Foto: Ingebrikt Sjövik/Försvarsmakten

När HMS Carlskrona förtöjer en hamn påbörjas ett omfattande bevakningsarbete. Förutom att fartyget ska kompletteras med bränsle och andra förnödenheter ska även fartyget och dess personal skyddas mot yttre hot.

Oscar Netterström som till vardags jobbar som insatschef på Marinbasen tjänstgör för tillfället inom bevakningsstyrkan, som har till uppgift att skydda fartyget.
– Det är ett intressant arbete! Jag trivs med jobbet hemma och att då få vara med utomlands och bistå en svensk styrka på ett internationellt uppdrag är väldigt givande.

Förutom att fysiskt bevaka fartyget ska även personalen ombord räknas in och kontrolleras så att samtliga är ombord efter eventuella besök i land. Även transporter till fartyget måste säkerställas och kontrolleras.

– Människorna här uppskattar vår närvaro och vi bemöts väldigt bra, HMS Carlskrona är här även för deras skull. Det finns många fiskare och andra sjömän i Djibouti som är sårbara för angrepp till sjöss, säger Oscar Netterström.