Både soldat och civil

Det nya insatsförsvaret kommer att innebära nya möjligheter att vara soldat samtidigt som man går utbildning eller gör karriär. För den som vill varva ett ”vanligt” jobb med övningar eller insatser i utlandet gäller det att söka en anställning som tidvis tjänstgörande soldat, sjöman eller gruppchef. Redan nu kan den som har gjort värnplikt söka en sådan anställning i ett pilotprojekt på Lv 6.

Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

Försvarsmaktens nya insatsorganisation kommer att bemannas med tre olika typer av anställningar: kontinuerligt tjänstgörande soldater och sjömän, hemvärnssoldater med avtal om tjänstgöring minst fyra eller minst åtta dygn per år, och så de tidvis tjänstgörande soldaterna/sjömännen. Redan under hösten 2010 ska Luftvärnsregementet (Lv 6) i ett pilotprojekt anställa de första tidvis tjänstgörande soldaterna i ett kontraktskompani, totalt 150 stycken. Under det närmaste året kommer tjänstgöringen att bestå i dels en helgövning i slutet av november, dels en krigsförbandsövning i augusti 2011.
För dem som ska anställs under hösten krävs det en genomförd värnpliktsutbildning med godkända resultat.

– Jag tror att de som är intresserade av att göra en övning eller insats då och då samtidigt som de har en civil karriär kommer att nappa på detta, säger Torkel Nordwall, chef för 62. luftvärnsbataljonen där soldaterna kommer att anställas. I framtiden kommer det att vara ett krav för att kunna göra utlandsinsatser att du har en befattning vid något förband, antingen som kontinuerligt eller tidvis tjänstgörande soldat.

Pilotprojektet på Lv 6 ska ge erfarenheter inför att Försvarsmakten på bred front börjar anställa tidvis tjänstgörande soldater från år 2012 när de regelverk och författningsändringar som krävs för att anställningsformen ska fungera fullt ut bedöms ha trätt i kraft. Just nu gäller särskilda övergångsbestämmelser för anställningarna. När den nya insatsorganisationen är fullt utbyggd år 2018 kommer merparten av de anställda soldaterna att vara tidvis tjänstgörande.