Attack mot polisstation, ingen svensk personal skadad

Vid 23-tiden, lokal tid, den 7 september nåddes provinskontoret i Sar-e Pul inom ansvarsområdet för Provincial Reconstruction Team Mazar-e-Sharif (PRT MeS) av information att polisstationen i staden Sayad, cirka 10 km i sydvästlig riktning från Sar-e Pul, utsattes för en attack av upprorsmän.

En svensk-finländsk patrull skickades till området. Vid framkomsten till Sayad befann sig de afghanska säkerhetsstyrkorna på platsen i strid med ett okänt antal motståndare. Bland säkerhetsstyrkorna fanns även enheter från den afghanska armén som följdes av svenska mentor-enheter. Patrullen från den svensk-finländska kontingenten hamnade i stridskontakt med ett antal beväpnade personer. Flygunderstöd kallades till platsen men det behövde inte användas under striderna. Situationen har under efternatten lugnat ned sig på platsen. Ingen svensk-finländsk personal skadades under dessa strider.