”Alla behöver göra lumpen”

I måndags ryckte 38 förväntansfulla killar och tjejer in på utbildningsgrupp Gotland för att genomföra militär utbildning som benämns direkt utbildning. Utbildningen som är tre månader lång liknar innehållsmässigt den grundläggande soldatutbildningen. Killarna och tjejerna lär sig allt ifrån exercis till sjukvård.

Överste Ola Truedsson har genomgång med de nyinryckta på Gotland. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Nyinryckta Alexander Hartman Josefin Dellevik och Daniel Myrseth
Nyinryckta Alexander Hartman Josefin Dellevik och Daniel Myrseth Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Nyinryckta Alexander Hartman Josefin Dellevik och Daniel Myrseth Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Efter genomförd och godkänd utbildning är förhoppningen att det blir ett tillskott av 38 nya soldater till hemvärnsbataljonen på Gotland. Efter utbildningen har de också valmöjligheten att genomföra ytterligare utbildning inom försvaret.

Josefin, Alexander och Daniel ryckte alla in samtidigt och har stora förväntningar på utbildningen. Alla tre hade redan mönstrat sedan tidigare och var inställda på att genomföra värnplikten, men då pliktlagen lades i vila från den 1 juli i år, uteblev inryck enligt den gamla traditionen vilket var en besvikelse för dem.
När de sökte sig till direktutbildningen visste de inte riktigt vad den handlade om, utan bilden av ett föråldrat hemvärn som kokade ärtsoppa var det som låg på näthinnan, vilket självklart också har fyllt sin funktion.

Viljan att testa gränser och möta utmaningar


– Alla behöver göra lumpen, det är nyttigt och man lär sig mycket om sig själv och andra. Jag är också positivt överraskad till att direkt utbildningen inte alls handlar om det gamla hemvärnet som jag har trott, det vi utbildas mot är modernt, sa Daniel Myrseth som gärna ser en fortsatt framtid i försvaret efter den här utbildningen.

Josefin Dellevik en av 6 tjejer, har tagit tjänstledigt från sitt ordinarie jobb som motorman på ett fartyg för att kunna genomföra den här utbildningen, är också förväntansfull.
– Jag har förstått att man får bra utbildning och god kamratskap i försvarsmakten och det vill jag inte missa.

Viljan att testa sina egna gränser är något som de tre ungdomarna delar och förväntar sig få uppleva under den tre månader långa utbildningen.

– Förutom att få testa på utmaningar och att lära sig leva med andra ser jag utbildningen som en bra merit inför polishögskolan som jag planerar att söka efter att jag är färdig, sa Alexander Hartman.

– Jag tycker att det är oerhört kul att så många har valt att genomföra direktutbildning. Ni och kullen före er visar på den nya generationsväxlingen till det nya moderna hemvärnet det som skall vara en del av nationella insatsstyrkan. Föryngringen är viktig och jag är stolt över att så många ungdomar väljer att utbilda sig inom försvaret, säger överste Ola Truedsson, chef Amfibieregementet där Gotlandsgruppen ingår.