Afghanerna har gjort sitt val

Klockan sju på morgonen på lördagen öppnade vallokalerna i Afghanistan. Inom Provincial Reconstruction Team Mazar-e-Sharifs (PRT MeS) ansvarsområde blev det en hektisk inledning.

Valarbetare hjälper till att dela ut valsedlar. Foto: Privat
Valsedel från provinsen.
Valsedel från provinsen. Foto: Privat

Attacker i kombination med hemmagjorda bomber genomfördes av motståndarna i ett försök att störa valet. Dagen avslutades dock lugnare och våldet verkade lägga sig när vallokalerna stängde klockan fyra på eftermiddagen.

Skadad soldat transporteras till Sverige

Den soldat som skadades under gårdagskvällen har nu har träffat sina kamrater och även två av sina chefer. Han verkade vara vid gott mod och kommer enligt den plan som nu finns att transporteras till Sverige under söndagen för vård och rehabilitering. Under valdagen har inte någon personal ur PRT MeS skadats, vare sig svensk eller finländsk.

Val pågår

Inne på Camp Northern Lights har det under lördagen arbetat en hel del nöjda lokalanställda som var och en fått ett blått finger, den färg som används som markering för att man har röstat. Här finns också andra positiva berättelser. Utanför provinshuvudstaden blev en vallokal nedbränd men befolkningen i byn flyttade helt enkelt valet till byns moské. Människorna i Afghanistan vill själva välja sina styrande.

Stort ansvarsområde

Det svensk- finländska ansvarsområdet innehåller fyra provinser. Dessa är från öster Samangan, Balkh, Jowzjan och Sar-e Pol. Från Samangan har inga oroligheter rapporterats under dagen. Som det ser ut har valet kunnat genomföras där i enlighet med den lagda planen. Likadant är det i Jowzjan utom området längst i sydväst där distrikten Qush Tepah och Darzab ligger. På dessa platser har valet inte fungerat.

Huvuddelen av de oroligheter som inträffat har utspelat sig i området väster om Mazar-e-Sharif. Men störningar har också inträffat på andra ställen. Bland annat har de patruller som understödjer de afghanska säkerhetsstyrkorna i Darzab har varit i strid. Denna var dock över vid fyratiden på eftermiddagen. Längs vägen mellan Shibirghan och Sar-e Pol har två vallokaler utsatts för beskjutning. I området väster om denna plats besköts en svensk patrull under dagen.

Väster om Mazar-e-Sharif

I detta område har ett stort antal händelser inträffat. Men de har huvudsakligen inte varit riktade mot Isaf-styrkorna. Det har varit attacker mot vallokaler och polisstationer i kombination med hemmagjorda bomber. Ibland med en intensitet som lokalt och under vissa tidsperioder säkerligen gett en känsla av ”full strid”.

Dock har upprorsmännen inte lyckas med sitt uppsåt. De afghanska säkerhetsstyrkorna med stöd av det svensk- finländska PRT:t har svarat upp väl på dessa attacker och lyckats med uppgiften att försvara sina ställningar. Det sammanlagda intrycket är att våldet under senare delen av eftermiddagen lagt sig inom ansvarsområdet. När vallokalerna stängde klockan fyra var läget i stort sett lugnt.

Val i Mazar-e-Sharif

Att följa och rapportera valet över ytan är inte möjligt. Därför får dessa första intryck fokusera på valet inne i staden Mazar-e-Sharif. Observationerna är gjorda av personal ur PRT MeS när de rört sig i staden under valdagen. Sammanlagt har omkring 15 vallokaler runt om i staden besökts under dagen.

Stämningen har på vissa håll varit uppsluppen och präglats av lugn och sans. Det finns inga rapporter om attacker mot vallokaler inne i tätorten. Lokalerna var iordningställda för både kvinnor och män och av det som gått att observera har allting genomförts i god ordning och av utbildad personal. Omkring 30-50 procent av de röstande bedömdes vara kvinnor. Väljarna fick rösta utan påverkan, trots att valets kandidater i stor omfattning alla hade egna observatörer i varje vallokal för att inte någon skulle kunna fuska.

Dessa första intryck av valet i PRT MeS ansvarsområde förmedlar både faktiska händelser avseende upprorsmännens verksamhet och känslor kring valets genomförande. Detta är inte någon rapport av officiell natur.

Den ansvariga myndigheten, den oberoende valkommissionen Indipendent Election Committé (IEC), ansvarar för att ta fram konkreta siffror om valet och berätta hur det hela har gått.

I vilken grad talibanerna har lyckats störa valet inom de angivna fyra provinserna går inte att avgöra vid denna tidpunkt.