6 700 vill gå första grundutbildningen

Nu är ansökningsperioden till den allra första GMU, grundläggande militära utbildningen, genomförd. Totalt har 6 700 personer sökt till första omgångens 900 utbildningsplatser.

Soldater från Livgardet under övning i Stockholm. Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten

- Det kommer nog bli en hård konkurrens om platserna, säger Per Schedin som arbetar med rekryteringsfrågor på Försvarsmaktens personalstab. Men, vi kan inte bedöma kvaliteten på de sökande innan antagningsprövningen är avslutad.

Efter ett första urval som genomförs under månadsskiftet september-oktober bedöms drygt 3 000 sökande bli kallade till en fortsatt antagningsprövning. Testerna innehåller bland annat fysiska tester och läkarundersökning under en dag och kan liknas vid den tidigare mönstringen inför värnplikten. Under oktober-november genomför Pliktverket antagningsprövning på tre platser i landet. Där kommer de sökande också träffa en yrkesvägledare och i vissa fall yrkesinformatörer från Försvarsmakten som kan svara på frågor och ge råd.

Därefter följer urvalsarbete och säkerhetsprövning innan de första antagningsbeskeden går ut innan årsskiftet. Utbildningen inleds månadsskiftet januari-februari, 2011, på 13 förband runt om i landet.

De som missade att söka under denna första rekryteringsomgång får en ny chans redan under oktober, då rekryteringen startar för dem som ska rycka in i april 2011. Under våren 2011 startar rekryteringsperioden i slutet av februari.