13 länder i stor övning

Den stora marina övningen Northern Coasts inleddes under den gångna helgen med att fartygen förtöjde i Åbo hamn för de sista mötena. Idag startar övningarna till sjöss.

Att kasta loss med en ubåt ifrån den relativt trånga hamnen i Åbo kräver koncentration. Foto: Northern Coast 2010, årets största marinövning
HMS Gävle från 4.sjöstridsflottiljen på väg genom Åbo skärgård.
HMS Gävle från 4.sjöstridsflottiljen på väg genom Åbo skärgård. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Under helgen var fartygen öppna för besök och HMS Härnösand drog till sig sedvanligt stor uppmärksamhet.
Under helgen var fartygen öppna för besök och HMS Härnösand drog till sig sedvanligt stor uppmärksamhet. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Peter Flygare från Marinbasen lämnar in sin röst till Jerker Sandell som kontrollerar att identiteten stämmer.
Peter Flygare från Marinbasen lämnar in sin röst till Jerker Sandell som kontrollerar att identiteten stämmer. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
HMS Gävle från 4.sjöstridsflottiljen på väg genom Åbo skärgård. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Under helgen var fartygen öppna för besök och HMS Härnösand drog till sig sedvanligt stor uppmärksamhet. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Peter Flygare från Marinbasen lämnar in sin röst till Jerker Sandell som kontrollerar att identiteten stämmer. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Även det svenska riksdagsvalet satte sin prägel på helgen. Eftersom övningen äger rum under den kommande helgens riksdagsval ges möjlighet för svenskarna att förtidsrösta ombord på stödfartyget HMS Trossö. Peter Flygare från Marinbasen är en av dem som utnyttjade möjligheten:

– Förutom att jag själv röstade är jag också en av röstningsförättarna som ser till att valet går riktigt till här ombord.

Under övningen i övrigt arbetar Peter med att hjälpa fartygen till sjöss om reservdelar eller annat behöver beställas, antingen ifrån en finsk eller svensk leverantör.

I år står Finland som värd för övningen som går mellan den 13-24 september. Ett 50-tal större och mindre fartyg från 13 olika länder ska öva krishantering i norra Östersjön, Finska viken och Bottenviken. Förutom Sverige och Finland deltar enheter från Tyskland, Danmark, Estland, Lettland, Polen, Nederländerna, Frankrike och USA.

Målsättningen är att öva interoperabilitet mellan de olika nationerna, det vill säga bli samövade över nationsgränserna. Under den första veckan gör fartygen olika typer av övningar enligt ett bestämt schema för att vecka två gå in i en fas där bara övningsledningen vet vad som ska hända. De olika stridsgrupperna och besättningarna ställs inför olika problem som ska lösas.

Ett påhittat scenario med motsättningar mellan olika nationer och folkgrupper har skapat en situation där fartygen möter hot som terrorism och pirater men även mer kvalificerade hot från fartyg och stridsflyg.

 Sverige deltar med nio ytfartyg från de båda sjöstridsflottiljerna samt en ubåt från ubåtsflottiljen. Bland ytfartygen ingår korvetter, minröjningsfartyg och stödfartyg. Dessutom deltar stabs- och underhållspersonal från olika delar av marinen.

Det finns också möjlighet att följa övningen via Northern Coasts officiella webbsidor, se länkar till höger