Valet är igång

En liten men jämn tillströmning av röstande kom till vallokalen på Camp Northern Lights, när den öppnade tisdagen den 31 augusti, efter lunch. En mindre grupp röstande väntade när valförrättaren Ulrika Björkquist kom till lokalen och strax därefter kunde soldaterna lämna sina röster.

Chefen för FS 19, överste Gustaf Fahl, lade också han sin röst den första dagen. Här ser han över uppläggningen av valsedlarna. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Fredrik Källgren var röstande nummer fem. Ulrika Björkqvist övervakade.
Fredrik Källgren var röstande nummer fem. Ulrika Björkqvist övervakade. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Som en helt valig vallokal fast på en alldeles ovanlig plats, i Mazar-e-Sharif Afghanistan.
Som en helt valig vallokal fast på en alldeles ovanlig plats, i Mazar-e-Sharif Afghanistan. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Fredrik Källgren var röstande nummer fem. Ulrika Björkqvist övervakade. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Som en helt valig vallokal fast på en alldeles ovanlig plats, i Mazar-e-Sharif Afghanistan. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

Inledningen av valet var väl förberett. Röstsedlarna låg framme tillsammans med resten av den materiel som behövs i gästkontoret på Camp Northern Lights. För den som ville veta mer så fanns också valmyndighetens ”Valet i fickformat” att förse sig med på platsen.

Röstkortet krävs inte


I Sverige så skickas röstkorten ut mellan den 24 och 31 augusti. Det innebär att de allra flesta vid FS 19 inte har tillgång till dem. Avsaknaden av röstkortet förändrar dock inte det faktum att det går alldeles utmärkt att rösta ändå. Det räcker med ett godkänt ID-kort för att lägga sin röst i riksdagsvalet. I stället för Röstkort används adresskort som stoppas i det yttre valkuvertet för att man ska kunna skicka rösterna till rätt plats i Sverige och få sin röst räknad.

Att rösta på fem platser


Vid den svenska kontingenten genomförs val inte bara på Camp Northern Lights. På Camp Marmal där det svenska ”National Supply Element”, logistikenheten, är beläget finns det andra stället i anslutning till Mazar-e-Sharif där röstning kan ske. I övrigt genomförs också röstning vid de tre ”Provincial Offices” som tillhör Provincial Reconstruction Team Mazar-e-Sharif (PRT MeS). Dessa är belägna i Aybak, Shibirghan och Sar-e Pol.

Fram till 15 september


Totalt kommer vallokalen på Camp Northern Lights att vara öppna vid sju tillfällen om två timmar per gång. Det kommer att ge personalen möjligheter att fram till onsdagen den 15 september lägga sin röst på sitt parti i det svenska riksdagsvalet.