Unikt avtal för eskortering

För första gången har ett unikt avtal gjort det möjligt att placera en svensk beväpnad skyddsstyrka ombord på ett utländskt handelsfartyg. Styrkan kallas för vessel protection detachement, VPD, och utgörs av delar ur HMS Carlskronas bordningsstyrka. VPD:s uppgift är att skydda handelsfartyget från piratangrepp.

HMS Carlskronas bordningsstyrka på väg ombord Petra 1. Foto: Anna Norén / Combat Camera
Utrustning och vapen tas ombord på Petra 1 från bordningsstyrkans snabbgående båt, i bakgrunden syns HMS Carlskrona.
Utrustning och vapen tas ombord på Petra 1 från bordningsstyrkans snabbgående båt, i bakgrunden syns HMS Carlskrona. Foto: Christian Nilsson / Försvarsmakten
Utrustning och vapen tas ombord på Petra 1 från bordningsstyrkans snabbgående båt, i bakgrunden syns HMS Carlskrona. Foto: Christian Nilsson / Försvarsmakten

Under ett av Carlskronas senaste eskorteringsuppdrag baserades svensk VPD under tre dygn ombord på handelsfartyget Petra 1 från Sierra Leone. Det var möjligt tack vare en hittills unik deklaration, där Sierra Leone ger tillstånd för örlogsfartyg ur EU:s marina styrka, Eunavfor, att sätta ombord VPD på handelsfartyget Petra 1 under eskortering.
– Deklarationer till EU kan vara ett sätt att få igång användandet av VPD. Att varje enskilt deltagarland i Eunavfor annars ska ingå avtal med handelsfartygens flaggstater har visat sig vara svårt, säger förbandets juridiske rådgivare Fredrik Holst.

Vaktchefen Gustav Reimfelt menar att det här skapar större flexibilitet att lösa flera uppgifter samtidigt under eskorteringsuppdragen. I och med att vi har en beväpnad styrka ombord på handelsfartyget behöver inte HMS Carlskrona vara lika nära eskortobjektet. Gustav fortsätter:
– Ofta har eskorterna skett så långt ut från kusten att helikoptern fått begränsad tid i spaningsområdet som många gånger är nära kusten. Med VPD ombord på eskortobjektet kan vi själva gå närmare kusten och därigenom skapa mer tid i området för helikoptern.

Petra 1 är ett av de handelsfartyg som transporterar förnödenheter till African Union Mission in Somalia, Amisom. Eskortering av Amisom transporter och WFP hjälpsändningar till Somalias befolkning är en av huvuduppgifterna för Eunavfor.