Träningen har börjat

Soldaterna i Nordic Battlegroup, NBG, som ryckte in på P 4 är i full gång med träningen. En av utbildningarna sved ordentligt, utbildning i användning av pepparspray.– Det går varken med ord eller med bild beskriva den panikkänsla som inträffar när man utsätts för pepparspray, förklarar Sebastian Cramer, vapenmekaniker kompaniet.

Framryckning genom brandtunnel på brandbanan i Skövde. Foto: Fredrik Andersson/Försvarsmakten
Förkunskaperna varierade stort på kompaniet vilket, alltifrån rutinerade officerare och soldater med många insatser utomlands till sjukvårdspersonal som inte ens genomfört värnplikten, det blir en utmaning för utbildarna.
Förkunskaperna varierade stort på kompaniet vilket, alltifrån rutinerade officerare och soldater med många insatser utomlands till sjukvårdspersonal som inte ens genomfört värnplikten, det blir en utmaning för utbildarna. Foto: Fredrik Andersson/Försvarsmakten
Träningen får ses som utbildning för vissa och repetition för andra. Kompanichefen sköljer ansiktet efter att ha utsatts för pepparspray.
Träningen får ses som utbildning för vissa och repetition för andra. Kompanichefen sköljer ansiktet efter att ha utsatts för pepparspray. Foto: Fredrik Andersson/Försvarsmakten
Förkunskaperna varierade stort på kompaniet vilket, alltifrån rutinerade officerare och soldater med många insatser utomlands till sjukvårdspersonal som inte ens genomfört värnplikten, det blir en utmaning för utbildarna. Foto: Fredrik Andersson/Försvarsmakten
Träningen får ses som utbildning för vissa och repetition för andra. Kompanichefen sköljer ansiktet efter att ha utsatts för pepparspray. Foto: Fredrik Andersson/Försvarsmakten

Kort efter inryckningen startade ett digert program för NBG-soldaterna på trosskompaniet på P 4. För att säkerställa att alla har samma förutsättningar inför fortsättningen var officerare såväl som soldater och sjukvårdspersonal med på alla träningar, ett utmärkt tillfälle för chefer och soldater att lära känna varandra ordentligt.

Pepparspray som vapen

Träningarna bestod av inskjutning av vapen, kontroll av tätheten på skyddsmasken, brandutbildning, sjukvårdsutbildning och den mest uppseendeväckande utbildningen som handlade om pepparspray.

Utbildningen, som hölls av särskilt utbildade befäl, startade med ett teoripaket där användningsområde, säkerhetsbestämmelser och information kring vilka fysiska och psykiska reaktioner en person får som blir utsatt för pepparspray. Sprayen räknas till gruppen icke dödliga vapen och används vid insatser utomlands. Syftet är att uppnå verkan utan att behöva nyttja batong eller eldhandvapen.

Fysisk test av sprayen

Det verksamma ämnet är Oleoresin Capsicum,OC, och utvinns ur chilifrukt. Om ansiktet utsätts för detta irriteras ögon och slemhinnor. Reaktionen är så kraftig att personen praktiskt taget blir blind under en kortare tid och det upplevs som extremt påfrestande.

Efter den teoretiska utbildningen övades handgrepp och hantering av själva sprayburken, soldaterna fick även försöka träffa varandra i ansiktet med övningssprayen. Det teoretiska skjutavståndet är fem meter, men det är då oerhört svårt att träffa på grund av spraystrålens vindkänslighet.

Utbildningen avslutades med ett praktiskt moment där alla deltagare utsattes för pepparsprayen. Syftet var att både kunna hantera en situation då man oavsiktligt utsätts för pepparsprayen, samt att förstå vad som händer när man själv nyttjar sprayen mot en person.

En droppe blinkades in i varje öga varpå ett antal praktiska moment genomfördes under ca 90 sekunder. Därefter kvarstod saneringen, skölja ögon och ansikte, vilket för många tog uppemot en timma. Först efter tolv timmar är ögon och slemhinnor helt återställda, även om de flesta sviterna är hanterbara efter två timmar.

Efter utbildning och sanering samlades deltagarna för att gemensamt äta middag i Skövde och där hördes många målande beskrivningar av hur pepparsprayen upplevdes.