Tolgfors besökte HMS Carlskrona

Försvarsminister Sten Tolgfors besökte den 12 augusti HMS Carlskrona i Djibouti. Statsrådet samtalade med officerare och sjömän för att, på plats, få en bild av verksamheten. Försvarsministern var mycket nöjd med det svenska bidraget till EU:s marina styrka, EU Navfor.

Besättningen samlad runt Tolgfors: De olika mössorna och baskrarna på besättningen speglar den bredd av Försvarsmakten som finns representerad ombord på HMS Carlskrona. Foto: Anna Norén Försvarsmakten/Combat Camera
Försvarsministern i samtal med Gabriella Liden. Flera besättningsmedlemmar har uttryckt sin tillfredsställelse av att på detta konkreta sätt, att eskortera WFP hjälpsändningar, kunna hjälpa Somalias svältande befolkning.
Försvarsministern i samtal med Gabriella Liden. Flera besättningsmedlemmar har uttryckt sin tillfredsställelse av att på detta konkreta sätt, att eskortera WFP hjälpsändningar, kunna hjälpa Somalias svältande befolkning. Foto: Anna Norén Försvarsmakten/Combat Camera

Statsrådet blev uppdaterad om insatsen av såväl fartygsledningen som den svenska styrkechefen, flottiljamiral Jan Thörnqvist.

Försvarsministern passade även på att träffa besättningen och började med att förklara varför Sverige deltar i EU Navfor:

– Sverige deltar i operation Atalanta för att bekämpa sjöröveri av två skäl. För det första ur ett humanitärt perspektiv genom att skydda FNs matleveranser som försörjer ca 1,5 miljoner civila i Somalia. Det andra skälet är att det ligger i Sveriges intresse att handelsvägarna till sjöss hålls öppna. Det skulle få betydande inverkan på landets ekonomi om sjöfarten skulle hindras att använda Suezkanelen och istället tvingas runda Afrika på sin väg till och från Europa.

I den 40 gradiga värmen på helikopterdäck lyssnade besättningen med stort intresse och Tolgfors fortsatte:

– Operation Atalanta under svensk ledning har varit framgångsrik, ni har genom er närvaro begränsat sjöröveriet och bidragit till ökad säkerhet i området. Jag är mycket glad och stolt över att Sverige aktivt och framgångsrikt deltar i operationen.