Sverige officiellt tillbaka i Bosnien

Torsdagen den 12 augusti genomfördes officiella flaggceremonin för Sveriges återkomst till Bosnien och Eufor Althea-missionen. Ceremonin genomfördes på Camp Butmir i Sarajevo. Chefen for Eufor, general Bernhard Bair hälsade Sverige välkommen tillbaka till Bosnien och Hercegovina och Eufor Althea.

Ambassadör Bosse Hedberg, chefen för Eufor, general Bernhard Bair och major Thomas Gillman vid flaggceremonin. Foto: Sgt Markus Rumpold/Eufor
Svenska flaggan hissas.
Svenska flaggan hissas. Foto: Sgt Markus Rumpold/Eufor
Flaggceremonin för Sveriges återkomst till Eufor Althea i Bosnien och Hercegovina hölls på Camp Butmir utanför Sarajevo.
Flaggceremonin för Sveriges återkomst till Eufor Althea i Bosnien och Hercegovina hölls på Camp Butmir utanför Sarajevo. Foto: Sgt Markus Rumpold/Eufor
Svenska flaggan hissas. Foto: Sgt Markus Rumpold/Eufor
Flaggceremonin för Sveriges återkomst till Eufor Althea i Bosnien och Hercegovina hölls på Camp Butmir utanför Sarajevo. Foto: Sgt Markus Rumpold/Eufor

Med Sveriges återinträde i Eufor-styrkan så är nu totalt 27 länder engagerade i Bosnienmissionen, varav fem icke EU-stater. Under ceremonin representerades Sverige av ambassadör Bosse Hedberg och major Thomas Gillman.

 
General Bair framförde i sitt tal ett stort tack för att Sverige åter deltar i det viktiga arbetet i Bosnien, både som medlem av den Europeiska Unionen men också som en erkänd och uppskattad nation i fredsfrämjande och fredsbevarande arbete.
Ambassadör Hedberg återkom i sitt tal till vikten av att vara en del av EU-engagemanget i Bosnien och Hercegovina samt att fortsatt stödja det viktiga arbetet i att skapa säkerhet och stabilitet både politiskt och militärt.


Truppbidraget består i dagsläget av en stabsofficer placerad vid den nya enheten Capacity Building Training Division (CBTD), vars uppgift är att arbeta under Eufors icke exekutiva uppdrag. Uppdraget består i att bidra till kapacitetsuppbyggnad, främst i att stödja bosniska försvarsmakten med träning, övning och uppbyggnad som en naturlig del av försvarsreformsarbetet som är en del av säkerhetssektorns arbetet i Bosnien.