Svenskt deltagande i firandet av danska flottan

Under den gångna veckan fyllde danska flottan 500 år. Många örlogsfartyg från olika nationer låg i Köpenhamn och hedrade grannlandet.

Korvetterna Helsingborg, Härnösand, Stockholm och Ubåtsräddningsfartyget Belos löper in i Köpenhamn Foto: Peter Nilsson/Kockums AB

Sverige deltog med Visbykorvetterna HMS Helsingborg och HMS Härnösand, korvetten HMS Stockholm samt ubåtsräddningsfartyget HMS Belos. Som vanligt rönte Visbykorvetterna särskilt stort intresse, man besöktes bland annat av den danska Marinchefen. Efter firandet deltar HMS Helsingborg i övningen Danex.