Svenska officerare utbildar afghanska ingenjörer

Ett av fundamenten för att Afghanistan i framtiden ska klara sig utan internationell militär närvaro är att den egna armén kan upprätthålla säkerheten inom landet. För att detta skall lyckas krävs utbildning. Sedan en tid tillbaka tjänstgör tre svenska officerare vid den afghanska ingenjörskolan.

Afghanerna utbildas i olika typer av sökverksamhet. Här förklaras hur personsök genomförs. Foto: Försvarsmakten
Den blivande ingenjörskolan som ska vara klar i september.
Den blivande ingenjörskolan som ska vara klar i september. Foto: Försvarsmakten
Intill att den nya skolan är inflyttningsklar har tält inretts som lektionssalar. Dagens lektion är operationsplanering.
Intill att den nya skolan är inflyttningsklar har tält inretts som lektionssalar. Dagens lektion är operationsplanering. Foto: Försvarsmakten
Med hjälp av tolk och en terrängskiss utbildas de blivande afghanska lärarna i hur man kan ge en anfallsorder.
Med hjälp av tolk och en terrängskiss utbildas de blivande afghanska lärarna i hur man kan ge en anfallsorder. Foto: Försvarsmakten
Den blivande ingenjörskolan som ska vara klar i september. Foto: Försvarsmakten
Intill att den nya skolan är inflyttningsklar har tält inretts som lektionssalar. Dagens lektion är operationsplanering. Foto: Försvarsmakten
Med hjälp av tolk och en terrängskiss utbildas de blivande afghanska lärarna i hur man kan ge en anfallsorder. Foto: Försvarsmakten

Den afghanska armén har ett stort behov av utbildade ingenjörer. I upprorsbekämpning eller counter insurgency (COIN), vilket är vad som sker i Afghanistan, har ingenjörförband en betydande roll. Det kan vara att förbättra infrastrukturen i områden som anses vara för farliga för biståndsarbetare och därigenom vinna befolkningens stöd och därmed även öka säkerheten. Byggnation av främre operationsbaser för att kunna visa närvaro i avlägsna delar av landet är en annan vanlig uppgift som löses. Den kanske vanligaste uppgiften är röjning av hemmagjorda sprängladdningar och oexploderad ammunition vilka är de största enskilda orsakerna till förluster i Afghanistan. Därtill ska ingenjörer ha samma förmåga att kunna lösa stridsuppgifter som infanteriförband.

Afghanistans enda ingenjörskola

NATO Training Mission – Afghanistan (NTM-A) är en del av Isaf och ansvarar för att bygga upp den afghanska militära kapaciteten. Som en av de första funktionsskolorna upprättas nu Afghanistans enda ingenjörskola, ANA Engineer School, i Mazar-e Sharif. Ett multinationellt mentorteam stödjer denna med bland annat utbildning och handledning av de afghanska lärarna. Sverige har tre officerare på plats. En är ställföreträdande chef för alla mentorerna och agerar dessutom som mentor till skolans utbildningschef. De två andra tjänstgör som mentorer för de afghanska lärarna som utbildar ingenjörofficerare.

Kunskapsöverföring

Upprättandet av ingenjörskolan är ett projekt som preliminärt sträcker sig över tre år. Därefter är planen att afghanerna ska ha tillräcklig kapacitet för att själva kunna hantera utbildningen av ingenjörsoldater och ingenjörofficerare. Hittills har huvudfokus för de svenska mentorerna varit att utbilda de afghanska lärarna som inom kort kommer att starta den första kursen för blivande ingenjörofficerare.

Ingenjörernas uppgifter är många och därför satsas det nu hårt på utbildning för att bidra till att afghanerna själva, så småning om, ska kunna upprätthålla säkerheten i landet.