Stort intresse för frivillig inryckning

När värnplikten blev vilande den 1 juli blev det frivilligt för alla som hade blivit uttagna till värnpliktsutbildning att genomgå den cirka elva månader långa militära grundutbildningen. Trots frivilligheten är intresset stort, något fler än de 1400 unga tjejer och killar som efterfrågats av förbanden rycker in under första halvan av augusti.

På intendenturförrådet hämtar de nya rekryterna sin utrustning. (Arkivbild) Foto: Torbjörn F Gustafsson/InfoS

De soldater och sjömän som nu rycker in gör det i övergången från det tidigare värnpliktssystemet. De som blivit uttagna genom mönstring erbjuds utbildning på frivillig grund.

– Det är glädjande att se att intresset är så stort för att göra grundutbildningen även om den nu är frivillig. Dessutom är 19 procent av de nyinryckta kvinnor säger generalmajor Gunnar Karlson som är Försvarsmaktens förbandsproduktionschef. Ändå är jag inte förvånad, det har varit attraktivt att göra värnplikten så vi har utgått från att det skulle gå bra att hitta rätt kompetens.

Fler än förbanden beställt

Det är Pliktverket som ansvarat för mönstringen och Försvarsmaktens olika förband har beställt det antal värnpliktiga de haft behov av. För att vara säker på att fylla alla platser trots eventuella avhopp har man sedan kallat in fler än förbanden beställt. Trots frivilligheten har intresset alltså varit så stort att förbandens behov av rekryter kommer att uppfyllas med råge.

– Alla som nu rycker in kommer att utbildas, även om de är något fler än vad förbanden efterfrågat. Dessutom hoppas vi på att kunna rekrytera många av dem till en anställning inom Försvarsmakten när deras utbildning är klar säger Gunnar Karlson.