Specialistofficer, javisst

Närmare 90 förväntansfulla ungdomar stod uppradade på Militärhögskolan på måndagen för att ta första steget mot en yrkeskarriär som specialistofficer i Försvarsmakten när de samlades på Militärhögskolan i Halmstad. Det råder ingen tvekan om att de behövs och är efterlängtade.- Jag vill lyckönska till ert val att börja er specialistofficersutbildning i Försvarsmakten, sade chefen för Militärhögskolan, överste Hans Hansson, med eftertryck i sitt inledningstal.

Foto: Lt S-O Willhöft Försvarsmakten
Chefen för Militärhögskolan i Halmstad, överste Hans Hansson, hälsade de blivande specialistofficerarna välkomna.
Chefen för Militärhögskolan i Halmstad, överste Hans Hansson, hälsade de blivande specialistofficerarna välkomna. Foto: Lt S-O Willhöft Försvarsmakten
Johan Naeslund, Sofie Bodén och Kristoffer Mihailovic är förväntansfulla inför utbildningen.
Johan Naeslund, Sofie Bodén och Kristoffer Mihailovic är förväntansfulla inför utbildningen. Foto: Lt S-O Willhöft Försvarsmakten
Chefen för Militärhögskolan i Halmstad, överste Hans Hansson, hälsade de blivande specialistofficerarna välkomna. Foto: Lt S-O Willhöft Försvarsmakten
Johan Naeslund, Sofie Bodén och Kristoffer Mihailovic är förväntansfulla inför utbildningen. Foto: Lt S-O Willhöft Försvarsmakten

Anledningen till att just dessa unga killar och tjejer har valt specialistofficersyrket varierar, men för många har grunden varit ett positivt möte med Försvarsmakten under värnplikten.
– Efter min värnplikt där jag tjänstgjorde som pansarskyttesoldat längtade jag tillbaka till Försvarsmakten, förklarar Kristoffer Mihailovic. Efter att ha pratat med en vän som börjat på Officersprogrammet bestämde jag mig för att prova något nytt. Just nu känns det spännande att få utbilda sig på det här sättet. Man vet inte vad som komma skall, och det är det som är spännande, avslutar en blivande specialistofficer inom luftbevakningen.

Sofie Bodén och Johan Naeslund har också varit värnpliktiga och trivts med det militära livet.
– Jag vill jobba med människor, och göra något på riktigt, ha en skarp uppgift, säger Sofie. För mig är det positivt att utbildningen inte är längre än ett och ett halvt år.

Av närmare 280 antagna till årets specialistofficersutbildning i hela Försvarsmakten är det ett nittiotal som startar sin utbildning vid Militärhögskolan Halmstad, medan de övriga startar vid andra skolor inom Försvarsmakten. Här på Militärhögskolan kommer de under 14 veckor att studera ämnen som ledarskap, pedagogik, krigsvetenskap och fysiskt stridsvärde. Hela utbildningen startar med kursen Ledarskap och självkännedom där alla deltagare får en möjlighet att under ett dygn i ostördhet ägna sig åt självreflektion över sin egen person, värdegrund och sitt yrkesval. Andra viktiga moment under hösten är en skjutledarutbildning, en kurs i UGL (Utveckling Grupp Ledarskap) och en fältövning i Bosnien.
- Med en försvarsmaktsgemensam start på utbildningen får våra studerande lätt och snabbt en bred bild av Försvarsmakten och kan se sig själva i ett sammanhang, säger Lars Lindén, utbildningschef på MHS H.
Efter höstterminen fortsätter de nittio studerande till Luftstridsskolan (LSS), Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) och Försvarsmaktens Underrättelse- och Säkerhetscentrum (FMUndsäkC) för vidare befattningsutbildning.

Antagningsprocessen har pågått under en stor del av vintern och våren, och de studerande är mycket nöjda med att utbildningen äntligen är i gång. Förväntningarna på utbildningen ser lite olika ut.
– Jag hoppas att andra ska kunna se upp till mig så som jag såg upp till mina befäl under värnplikten, och att jag kommer att ha det som krävs den dagen jag ska börja jobba, säger Sofie Bodén.
Skolchef Hans Hansson ser de nya studerande som ryggraden i den nya Försvarsmakten:

– Ni är i början av er karriär och ni är efterlängtade. Ni kliver in i en ny era i Försvarsmakten med många pågående och kommande förändringar. Ni kommer att representera hela svenska folket med världen som ert arbetsfält.