Skyttekompaniet patrullerar med serbiska armén

Det svenska skyttekompaniet patrullerar med jämna mellanrum med den serbiska armén på den ABL (Administrative Boundary Line) som delar Kosovo och Serbien.

Det svenska skyttekompaniet patrullerar regelbundet med den serbiska armén. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Målet med de synkroniserade patrullerna är att öka samarbetet mellan den serbiska armén och KFOR (Kosovo Force).
Målet med de synkroniserade patrullerna är att öka samarbetet mellan den serbiska armén och KFOR (Kosovo Force). Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Representanter från det svenska förbandet, serbiska armén och den serbiska polisen.
Representanter från det svenska förbandet, serbiska armén och den serbiska polisen. Foto: KS21
Målet med de synkroniserade patrullerna är att öka samarbetet mellan den serbiska armén och KFOR (Kosovo Force). Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Representanter från det svenska förbandet, serbiska armén och den serbiska polisen. Foto: KS21

Klockan är 20:00 och en grupp serbiska soldater möter upp gruppen ur det svenska skyttekompaniet på ABL. Under ungefär fyra timmar ska en gemensam patrull göras.

Precis som skyttekompaniet med jämna mellanrum patrullerar på ABL med Kosovo Police så patrullerar man också med regelbundenhet med den serbiska armén i så kallade synkroniserade patruller. Målet med patrullerna är att öka samarbetet mellan den serbiska armén och KFOR (Kosovo Force). Syftet är att upprätthålla en säker och trygg miljö vid ABL genom att förebyggande och praktiskt skapa en ökad medvetenhet i området kring denna.

Att skiljelinjen mellan Serbien och Kosovo kallas ABL (Administrative Boundary Line) beror på att det inte finns något gränsavtal mellan Serbien och Kosovo. En av samverkansofficerarna på Skyttekompaniet planerar patrullerna som ska genomföras tillsammans med samverkansofficeren från den serbiska armén. Skyttekompanichefen ger sedan order till sina plutoner om genomförande.

De serbiska soldaterna som deltar i kvällens patrull är stationerade vid förband i andra delar av landet men tjänstgör på ABL under 21 dagar. FN:s resolution 1244 innebär att Nato har tillfälligt styre i Kosovo och att den serbiska försvarsmakten inte har några enheter i Kosovo även om Serbien självt anser att regionen tillhör Serbien.