Patrull i strid i Afghanistan - ingen svensk skadad

På söndagskvällen omkring klockan 2000 lokal tid besköts en svensk patrull av okända personer i området cirka 30 km väster om Mazar-e-Sharif.

Beskjutningen skedde med finkalibriga vapen och raketgevär. Elden besvarades och stridskontakten pågick under cirka fem timmar. Ingen svensk skadades. Det finns inga uppgifter om eventuella förluster på fiendesidan.