ÖB i Amerika

Överbefälhavare Sverker Göranson är just nu i USA och har besökt flera militära enheter. Bakgrunden till besöket är en officiell inbjudan från ÖB:s amerikanske motsvarighet Amiral Michael G. Mullen. Besöket handlar mycket om informations- och erfarenhetsutbyte mellan de båda försvarsmakterna men ger också tillfälle för Sverige att påverka strategin i de insatser som både Sverige och USA deltar i.

Överbefälhavare Sverker Göranson samtalar med chefen för 29 Palms, brigadgeneral H S Clardy. Foto: Försvarsmakten
ÖB på besök i Fort Huachuca i Arizona, där den amerikanska armén utbildar den personal som manövrerar obemannade flygfarkoster (UAV).
ÖB på besök i Fort Huachuca i Arizona, där den amerikanska armén utbildar den personal som manövrerar obemannade flygfarkoster (UAV). Foto: Försvarsmakten
Diskussioner om ledning av marina enheter fördes på hangarfartyget USS Enterprise.
Diskussioner om ledning av marina enheter fördes på hangarfartyget USS Enterprise. Foto: Försvarsmakten
En ceremoni hölls vid kyrkogården Arlington i Washington.
En ceremoni hölls vid kyrkogården Arlington i Washington. Foto: Försvarsmakten
ÖB på besök i Fort Huachuca i Arizona, där den amerikanska armén utbildar den personal som manövrerar obemannade flygfarkoster (UAV). Foto: Försvarsmakten
Diskussioner om ledning av marina enheter fördes på hangarfartyget USS Enterprise. Foto: Försvarsmakten
En ceremoni hölls vid kyrkogården Arlington i Washington. Foto: Försvarsmakten

ÖB:s rundresa bland de amerikanska förbanden inleddes vid 29 Palms i Kalifornien. 29 Palms är den amerikanska marinkårens anläggning för de flesta av de amerikanska förband som utbildas och tränas inför insatsen i Afghanistan. Under besöket lade ÖB särskild vikt vid att besöka den gigantiska anläggning som är speciellt uppbyggd för att träna strid i bebyggelse.
– Möjligheten att få studera denna typ är utbildning ger oss impulser till att ytterligare utveckla våra förberedelser för de svenska förband som ska delta i insatsen i Afghanistan, säger Sverker Göranson efter besöket i 29 Palms.

Resan fortsatte därefter till Fort Huachuca i Arizona där den amerikanska armén utbildar den personal som manövrerar obemannade flygfarkoster (UAV). Utbildningen sker där i treskift för att fylla USA:s behov av denna personalkategori i Afghanistan. Besöket i Fort Huachuca var valt mot bakgrund av att Sverige kommer att anskaffa samma UAV-system.
– UAV:er blir allt viktigare i Afghanistan, konstaterar Sverker Göranson. Vi kan inför uppdrag spana av områden och därmed skapa större säkerhet för våra förband i Afghanistan.

Ute i Atlanten, på det operativa hangarfartyget USS Enterprise, fördes diskussioner om allsidigt sammansatta förband med särskilt fokus på ledning av marina enheter.
– Det är viktigt att studera ledning av marina förband, särskilt i ljuset av att Sverige på plats i Adenviken just nu har ledningsansvaret för den EU-ledda operationen Atalanta som bekämpar sjöröveri och bistår FN:s mattransporter till befolkningen i Somalia. Dessutom samverkar EU med en rad andra aktörer i området, bland annat USA, säger ÖB.
  
Resan gick därefter vidare till Washington DC där ÖB genomförde stabssamtal med sin amerikanske motsvarighet Amiral Mullen. På dagordningen stod aktuella frågor som transformeringen av den svenska Försvarsmakten, Afghanistan, Nordic Battlegroup, nordiskt samarbete samt Atalanta. Dessutom diskuterades aktuella strategiska utmaningar som energiförsörjning och miljöfrågor.

De officiella samtalen i Pentagon avslutades med att ÖB förlänades ”the Legion of Merit”, av kommendörs grad. Vid ordensförläningen motiverade Amiral Mullen utmärkelsen med det engagemang och professionalism som ÖB lett den fortsatta transformeringen av den svenska Försvarsmakten samt svenska internationella insatser.

ÖB:s USA-resa fortsätter med besök i San Antonio i Texas med fokus på omhändertagande av de soldater och sjömän som skadats vid insatser utomlands.