ÖB besökte rehabcenter för veteraner

Med anledning av Försvarsmaktens förestående inriktning kring veteranfrågor avslutades ÖB:s besök i USA under fredagen i San Antonio i Texas. Där besökte han Brooke Army Medical Center Warrior Transition Battalion där skadade soldater från Afghanistan och Irak rehabiliteras.

På Brooke Army Medical Center får skadade soldater öva upp balansen bland annat med hjälp av en surfmaskin. Foto: Försvarsmakten
ÖB Sverker Göranson överlämnade en sköld till rehabiliteringscentret vid sitt besök i San Antonio, Texas.
ÖB Sverker Göranson överlämnade en sköld till rehabiliteringscentret vid sitt besök i San Antonio, Texas. Foto: Försvarsmakten
ÖB Sverker Göranson överlämnade en sköld till rehabiliteringscentret vid sitt besök i San Antonio, Texas. Foto: Försvarsmakten

Brooke Army Medical Center är utformat för att erbjuda rehabilitering inom många olika områden som till exempel ortopedi, posttraumatiska syndrom och neurologiska skador.

Rehabiliteringscentret är organiserat som en bataljon där varje skadad soldat tilldelas en mentor med syfte att följa upp och utforma en personlig rehabiliteringsplan. Varje mentor är ansvarig för tio soldater.

Målsättningen är att de skadade soldaterna ska kunna återinträda i aktiv militär tjänst eller återintegreras i civilt arbete. För att uppnå dessa mål arbetar det medicinska teamet vid rehabiliteringscentret mycket nära med den amerikanska veteranadministrationen och det civila samhället. Som ett led i rehabiliteringen erbjuds även de skadade att bo tillsammans med sina familjer i anslutning till centret.

Vid centret utbildas också merparten av de sjukvårdare som deltar i USA:s insatser, särskilt i Afghanistan. Tonvikten på denna utbildning ligger på snabbt omhändertagande av skadade.

– Under dagen har många angelägna frågeställningar tagits upp, säger ÖB. Dessa kommer att vara mycket värdefulla inför beslut kring Försvarsmaktens inriktning av veteranfrågorna under hösten.