Nya fältarbetsspecialister välkomnades

En ny kull fältarbetsspecialister har i dagarna påbörjat sin utbildning vid Fältarbetsskolan i Eksjö. Totalt åtta elever ingår i klassen, sju elever med inriktning ammunitions- och minröjningstjänst och en elev med inriktning dyktjänst.

Regementschefen hälsar specialisterna välkomna till Ing 2. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten
Fältarbetsspecialistkursen 2009/2010.
Fältarbetsspecialistkursen 2009/2010. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten
Fältarbetsspecialistkursen 2009/2010. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten

Efter två terminers studier vid Markstridsskolan i Kvarn är det dags för specialistofficerarna med fältarbetstillhörighet att få en grundläggande utbildning i fältarbetstjänst. Som en första programpunkt hälsade chefen för Ing 2, överste Tommy Karlsson, eleverna välkomna till regementet och skolan.

Regementschefen betonade vikten av att utveckla sitt ledarskap som chef på alla nivåer i Försvarsmakten. Han tryckte också på hur betydelsefullt det är med kvalitet på de utbildningar som genomförs, både för soldater och för övrig personal. Och att utveckla sitt ledarskap och att träna sig i att utbilda andra är just sådant som står på schemat för specialistofficerarna den kommande hösten.

Det kommer att vara en innehållsrik höst för eleverna. Förutom ledarskapsträning kommer de också att studera bland annat fältarbetstaktik, ammunitions- och minröjning, marklära, broar och befästningsarbeten. Terminen vid Fältarbetsskolan avslutas med en fältövning i Skåne före jul då alla kunskaper ska sättas samman till en helhet.

– Äntligen får jag lära mig mer om det som lockat mig till det här yrket, kommenterade en elev på regementschefens fråga om det kändes bra att komma till Eksjö.