NBG-soldater på plats

Vid Ledningsregementet i Enköping började augusti med inryckning för närmare 150 soldater inom Nordic Battlegroup, NBG. Under måndagen anlände soldater främst tillhörande högkvarterskompaniet till förbandet.

Ousu Ceesay och Elin Kjellberg hör till de soldater som nu tjänstgör vid NBG. Det är en både utmanande och viktig uppgift som väntar, anser de. Foto: Rick Forsling
Jobbet som soldat är en nyttig erfarenhet och med all säkerhet också en bra merit för framtiden. Det säger Sofie Gullström som nu ryckt in för tjänstgöring vid NBG:s högkvarterskompani.
Jobbet som soldat är en nyttig erfarenhet och med all säkerhet också en bra merit för framtiden. Det säger Sofie Gullström som nu ryckt in för tjänstgöring vid NBG:s högkvarterskompani. Foto: Rick Forsling / Försvarsmakten
Jobbet som soldat är en nyttig erfarenhet och med all säkerhet också en bra merit för framtiden. Det säger Sofie Gullström som nu ryckt in för tjänstgöring vid NBG:s högkvarterskompani. Foto: Rick Forsling / Försvarsmakten

Sofie Gullström är en av de soldater som tjänstgör vid Högkvarterskompaniet (HQ-coy). För henne var det en välkänd miljö som mötte vid inryckningen. Strax innan sommaren muckade hon som en av de sista värnpliktiga vid Ledningsregementet.

– Under värnpliktsutbildningen hade vi en inriktning mot att kunna tjänstgöra vid NBG och för mig var den en självklarhet att ta möjligheten att fortsätta arbeta tillsammans med de befäl och kollegor som jag utbildades med, säger Sofie Gullström.

Bland det som också lockade med arbete som soldat är de erfarenheter och kunskaper som växer fram ur att under en längre tid både arbeta och leva nära tillsammans med kamraterna i gruppen. Hon får medhåll av bland andra Elin Kjellberg:
– I den här typen av jobb måste man hela tiden ge mycket men man får också oerhört mycket tillbaka i form av utmaningar och erfarenheter, säger hon.

Liksom Sofie Gullström och Elin Kjellberg hör Ousu Ceesay till de soldater som nyligen gjort sin värnplikt vid Ledningsregementet och som nu återvänder.
– Värnplikten var en positiv upplevelse men nu känns det dessutom att det handlar om en riktig och viktig uppgift som måste göras, säger han.

Nordic Battlegroup ska under första halvåret 2011 stå till EU:s förfogande, beredda att med kort varsel kunna sättas in nästan var som helst i världen. Förbandet består av 2 100 soldater och officerare från fem olika länder - Sverige, Estland, Finland, Irland och Norge.

Högkvarterskompaniet ansvarar för att upprätta styrkehögkvarterets stabs- och ledningsplatser inom insatsområdet. Det ansvarar även för att upprätta sambandssystem som främst består av radio- och satellitkommunikation. Kompaniet består dessutom av stora logistikdelar för att kunna möta kraven på ett självständigt uppträdande under en begränsad tidsperiod. Kompaniet ser därför också till att förläggning, mat, hygien, drivmedel, elektricitet, transporter, sjukvård med mera fungerar för högkvarteret vid en insats.

Högkvarterskompaniet är en av de enheter som Ledningsregementet bidrar med till NBG. Ledningsregementet svarar också för en telekrigenhet.