Moderata riksdagsledamöter på besök

Tre av Moderaternas medlemmar i riksdagens försvarsutskott har besökt Halmstads garnison. På programmet stod både möte med nyanställda soldater, visning av luftvärnsmateriel och genomgångar av allt från logistikcentrum till hemvärnsfrågor.

Joakim Jonsson berättade för besökarna om hur en eldenhet 23 kan användas i luftförsvaret. Foto: Selma Sedelius

– Det är viktigt för oss att få komma ut till er, träffa både medarbetare och chefer, sa Karin Enström. Vi är beroende av de underlag vi får från Försvarsmakten för att fatta våra beslut, och det är bra att komma ut och lyssna på flera nivåer än högkvartersnivån.

På Lv 6 kaserngård stod några av de nyanställda soldaterna i den del av Nordic Battlegroup som nu utbildas vid Lv 6, liksom en radarstation och en robotenhet. Det blev presentation och insittning i enheterna, och sedan frågor om både materiel och personal. Bataljonschef Johan Kämpe var nöjd med övergången till frivillig rekrytering, och nöjd med sina nyanställda soldater:
– Detta är jättespännande! sa han. När jag talar med soldaterna så stortrivs de och tycker detta är superbra.

Övergången till den nya Försvarsmakten med stående förband var en viktig punkt i besöket. Ställföreträdande regementschef vid Lv 6, Ove Tirud, redovisade hur garnisonen nu för varje år fram till 2010 kommer att anställa allt fler soldater till de två luftvärnsbataljonerna och den tekniska bataljonen, men också vad garnisonen gör för att skapa bra förutsättningar för de nya soldaterna: ombyggnad av kaserner, samverkan med kommunen om bostäder, utbildning för att underlätta växlingen till en civil karriär efter att ha jobbat som soldat, med mera.

– Nu ska besluten genomföras, kommenterade Karin Enström, och vi har ibland fått kritik för att allt inte varit färdigt, till exempel kontrakten. Men jag tror att ibland är det bättre att bestämma sig för vad man vill uppnå och sedan anpassa efterhand.

Besökarna fick också en genomgång av luftvärnets förmåga att varna för raketer och granater (C-RAM) som skjuts in mot till exempel en camp, innan chefen för Militärhögskolan Hans Hansson, berättade om skolans utbildning av blivande specialistofficerare. Eftersom detta är ny kategori av medarbetare, finns nu ett stort behov av att arbeta med formerna för deras vidareutbildning, påpekade Hans Hansson, till exempel i form av ett specialistofficerscentrum.

Chefen för Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS), Ulf Crona, redovisade Försvarsmaktens arbete med att bättre leda och samordna logistikverksamheten i ett logistikcentrum, och vilka krav som är viktiga att ställa på ett sådant framöver.

En av besökarna var Mats Sander, som är tjänstledig från Militärhögskolan Halmstad för att arbeta som riksdagsledamot. Han uppskattade återbesöket på garnisonen:
– Det är viktigt att jag får uppdatera mig, hur är det i Halmstads garnison, vad har hänt sedan jag slutade här för fyra år sedan? Det har varit bra att få möta soldater som är anställda, och få nya intryck.

Ingen av besökarna såg försvarsfrågorna som särskilt framträdande i valrörelsen. Däremot påpekade de vikten av att de själva, likaväl som Försvarsmaktens medarbetare, nu börjar tala mer om vad Försvarsmakten gör, både i Sverige om utomlands, och om det säkerhetspolitiska inflytande Sverige faktiskt har i Europa och världen.