Minor oskadliggjorda utanför Falsterbo

Under en dryg vecka har minröjningsfartyg från de båda sjöstridsflottiljerna varit i vattnen utanför Falsterbo och sökt efter kvarvarande sjöminor från de båda världskrigen. Arbetet ingår i ett långsiktigt åtagande av marinen där vi ökar vår minröjningsförmåga samtidigt som vi rensar upp i haven. Resultatet blev fyra oskadliggjorda minor och därmed ett säkrare kustområde.

En sjömina med 150 kg laddningsvikt oskadliggörs. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Sonarbefäl Johan Granqvist manövrerar undervattensfarkosten mot minan.
Sonarbefäl Johan Granqvist manövrerar undervattensfarkosten mot minan. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
HMS Trossö och HMS Sturkö var två av fartygen som deltog i operationen.
HMS Trossö och HMS Sturkö var två av fartygen som deltog i operationen. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Sonarbefäl Johan Granqvist manövrerar undervattensfarkosten mot minan. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
HMS Trossö och HMS Sturkö var två av fartygen som deltog i operationen. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Under krigen fälldes ungefär
165 000 sjöminor i Östersjön. Uppskattningsvis 40 000 av dessa ligger kvar på havsbotten. Detta gör sannolikt Östersjön till det hav med den största koncentrationen av ammunition och minor i världen.

– Beroende på Östersjöns bräckta vatten är minorna i regel i gott skick, även efter alla dessa år, säger Gunnar Möller på Mine Warfare Data center (MWDC).

De gamla minorna ligger på botten och utgör ingen omedelbar fara för sjöfarten, men risker finns i samband med undervattensarbete, sportdykning och fiske. Minorna rör sig också med undervattensströmmar och kan således komma nära stränder och andra skärgårdsområden där allmänheten rör sig. FOI, Försvarets forskningsinstitut, konstaterar att sprängämnet i minorna kan vara stötkänsligt och ska därför hanteras med största försiktighet.

Varierande bottenförhållanden

Ola Sahlin är fartygschef på röjdykarfartyget HMS Sturkö:

– Det är mycket varierande bottenförhållanden i området, ibland mycket jämn och fin sandbotten och ibland mer besvärlig stenbotten. Vidare är minor och minankare mycket svårt beväxta vilket gör det svårt att identifiera vad som exakt ligger botten.

Om en misstänkt mina påträffas

Den som påträffar något som misstänks vara en mina eller annan ammunition ska absolut inte hantera det på egen hand. Kontakta omedelbart Joint Rescue Coordination Centre på VHF kanal 16 eller SOS Alarm via telefonnummer 112. Larmoperatören vidarebefordrar larmet till Försvarsmakten. Spärra därefter av platsen för inte någon annan ska riskera skadas.