Medaljutdelning för nyhemkomna sjömän

I dag, fredag den 20 augusti, hölls medaljceremonin för de hemkomna sjömännen från operation Atalanta vid det vackert belägna slottet Berga söder om Stockholm. Den internationella EU-styrkan har under 4 månaders tid arbetat med att säkra sjövägar för mattransporter genom Adenviken och i Indiska Oceanen utanför Somalias kust och har nu lämnat över operationen till fransmännen.

Medaljceremoni för deltagande i operation Atalanta, ME 02, hölls på Berga slott. Foto: Johan Nilsson / Försvarsmakten
Försvarsminister Sten Tolgfors delade ut medaljer för de senaste månadernas insatser.
Försvarsminister Sten Tolgfors delade ut medaljer för de senaste månadernas insatser. Foto: Johan Nilsson / Försvarsmakten
Försvarsminister Sten Tolgfors delade ut medaljer för de senaste månadernas insatser. Foto: Johan Nilsson / Försvarsmakten

Så snart alla anhöriga kommit på plats inledde musikanterna ceremonin. Strax därefter höll försvarsministern, Sten Tolgfors, ett komplimenterande tal där han gratulerar sjömännen för den viktiga insats de gjort och berättade stolt hur våra svenska soldater gör skillnad för många och räddar liv.

Eu-minister Birgitta Ohlsson framhöll i sitt tal att sjömännen visat på ”internationell solidaritet i praktiken och inte bara i de vackra högtidstalen”.

Därefter höll marininspektören ett tal där han inte bara tackade sjömännen för ett hårt arbete, utan vände sig även till de närstående: 
– Jag vill tacka alla anhöriga för ert fullständiga stöd, utan det hade Försvarsmakten inte kunnat genomföra denna insats, sa marininspektören Anders Grenstad.

Strax därefter delades Försvarsmaktens medalj för internationella insatser ut, och när den sista medaljen var tilldelad avrundades ceremonin med den svenska flaggans och musikanternas utmarsch.