Soldater från K 3 medaljerade

Anhöriga och anställda på K 3 i Karlsborg mötte upp och deltog i en medaljceremoni för de soldater som nyligen återkommit från uppdrag i Afghanistan. Medaljeringen genomfördes i Garnisonskyrkan i Karlsborg och för ett antal i styrkan var detta den andra internationella insatsen på kort tid.

Soldaterna på väg till medaljering efter insatsen i Afghanistan. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten
Medaljering i Garnisonskyrkan i Karlsborg.
Medaljering i Garnisonskyrkan i Karlsborg. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten
Medaljering i Garnisonskyrkan i Karlsborg. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten

Soldaterna vid den 313. Luftburna skvadronen i Karlsborg är härdade nu. Som Sveriges strategiska reserv har skvadronen inte mindre än sex gånger ryckt ut för att förstärka och underlätta för de svenskar som finns nere i Afghanistan. Det är naturligtvis ett glatt välkomnande de får, erfarna som de är av förhållanden och uppgifter på plats.

Chefen för den Luftburna bataljonen, överstelöjtnant Johan Skiöld, berättade för de anhöriga om uppdraget och välkomnade soldaterna hem. På uppdrag av överbefälhavaren överlämnade sedan bataljonchefen medaljen till var och en av soldaterna.

K 3 svarar för Sveriges strategiska reserv ytterligare ett par månader och husarerna är beredda på att fullgöra sitt uppdrag innan huvuddelen av dem därefter skall ingå i K 3:s del i den nordiska stridsgupp, NBG, som sätts upp för tjänst 2011.

Utöver 31. Luftburna bataljonens uppgifter i NBG 11 så rekryterar K 3 soldater till Underrättelsebataljonen under hela hösten. Här söker K 3 soldater som är utbildade underrättelsesoldater och fallskärmsjägare.

Läs mer om rekryteringen