Marinen röjer minor utanför Falsterbo

Under tio dygn röjer marinen sjöminor söder om Falsterbo. Minorna lades ut under första och andra världskriget och kan utgöra en fara både för allmänheten och sjöfarten. Totalt 165 000 minor lades ut i Östersjön under krigen och man beräknar att ungefär 40 000 av dessa ligger kvar på bottnarna. Hittills (fredag 10.00) har två minor hittats söder om Falsterbo. Dessa ska oskadliggöras genom sprängning.

Media inbjuds att följa sökandet efter minor ombord på Röjdykarfartyget HMS Sturkö, nu på måndag den 23 augusti. Samling vid kajen i södra Falsterbokanalen klockan 1200.
I operationen deltar fem minröjningsfartyg och ett lednings- och underhållsfartyg.

Anmälan till Informationschefen på Tredje Sjöstridsflottiljen, Jimmie Adamsson på telefon 0706-82 90 09.
Antalet platser är begränsade. Beräknad tidsåtgång till havs är 2,5 timme.