Livgardet övar i centrala Stockholm

Måndagen den 23 augusti startar Operation Stockholm. Under tre dagar övar soldater från Livgardet i Kungsängen i centrala Stockholm där de bland annat firar ner sig vid Fjällgatan och framrycker längs Kocksgatan.

Övningen på Fjällgatan är en mental och fysisk utmaning. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Syftet med övningen är att testa soldaternas förmåga att planera och genomföra strid i bebyggelse. Många av dagens strider utspelar sig i komplexa stadsmiljöer, och Stockholm erbjuder bra övningsmöjligheter. Att strida i bebyggelse är oerhört krävande, både fysiskt och psykiskt, och kraven på officerare och soldater är mycket höga. De som blir godkända får den eftertraktade stadsskyttebågen.

Soldaterna genomför marscher i centrala Stockholm och i området kring Kaknästornet. Ingen skottlossning sker i närheten av centrum, soldaterna övar endast framryckning längs gata. Tillfälliga avspärrningar kan förekomma när soldaterna rör sig över vägar.

Skottlossning med lös ammunition förekommer dagtid under tisdag och onsdag i Ursvik och på Bromstensvägen 150 i Bromsten. Den som vill se soldaterna öva kan till exempel titta på firningsmomentet under tisdagen och onsdagen mellan klockan 9:00 och 14:00 cirka. Soldater firas då ner för den 30 meter höga väggen mellan Fjällgatan och Stadsgårdsleden.

Övningen avslutas onsdagen den 25 augusti med en snabbmarsch från Djurgården till Gustaf Adolfs kyrka. Vid Gustaf Adolfs kyrka äger sedan en avslutande ceremoni rum.

Livgardet är ett kompetenscentrum för strid i bebyggelse i Försvarsmakten och har utbildat förband med särskild förmåga till strid i urbaniserad miljö sedan början på 1990-talet.


För mer information, ring samordnare Joakim Friberg, 0708-522 305
eller informatör Paula Levänen, 070-252 96 44.