Kriminella upprorsmän väljer nya mål

Den senaste veckan har kriminella upprorsmän genomfört ett flertal anfall längs den nationella ringvägen i området väster om staden Mazar-e Sharif, tillhörande det svenska ansvarsområdet. I attackerna syns en delvis ny inriktning.

I stället för att som ofta skett tidigare angripa Isaf-styrkorna, där den svenska kontingenten FS 19 ingår, har samtliga anfall senaste veckan riktats mot sämre skyddade mål.

De vältränade och välutrustade Isaf-styrkorna i området, tillhörande ett antal olika nationer, färdas i regel i beväpnade fordon skyddade mot kulor och splitter. Tidigare eldöverfall mot Isaf-styrkor i det svenska området har sällan ur motståndarnas synvinkel varit framgångsrika. Attackerna den senaste veckan har nu i stället riktats mot afghanska polisen (ANP), privata säkerhetsaktörer och enskilda makthavare. Att enskilda makthavare angrips tros vara en del i ansträngningen att störa det afghanska valet i september. Styrkor från FS 19 har ryck ut för att möta anfallen men hittills utan att få stridskontakt.

Den senaste veckans oro väster om Mazar-e Sharif kommer efter en tid av lugn och stor närvaro av styrkor från FS 19.