Internationell samverkan för bättre resultat

De svenska och amerikanska ammunitionsröjningsgrupperna samarbetar tätt. Gemensamma övningar och samverkan vid skarpa insatser gör att resultaten blir bättre.

Sprängämnena som de svenska och amerikanska soldaterna använder skiljer sig åt. Foto: US Army
Den amerikanska gruppen hade inte sett svenskarnas splitterskyddsrör innan de kom till Kosovo.
Den amerikanska gruppen hade inte sett svenskarnas splitterskyddsrör innan de kom till Kosovo. Foto: US Army
Det är inte bara vid övning som de två grupperna samarbetar, även vid skarpa situationer utnyttjar grupperna varandras utrustning och kunskaper.
Det är inte bara vid övning som de två grupperna samarbetar, även vid skarpa situationer utnyttjar grupperna varandras utrustning och kunskaper. Foto: US Army
Den amerikanska gruppen hade inte sett svenskarnas splitterskyddsrör innan de kom till Kosovo. Foto: US Army
Det är inte bara vid övning som de två grupperna samarbetar, även vid skarpa situationer utnyttjar grupperna varandras utrustning och kunskaper. Foto: US Army

Den svenska ammunitionsröjningsgruppen är i Kisnica en bit från den svenska campen och tränar tillsammans med sin amerikanska motsvarighet. Syftet är att förstå varandras utrustning och metoder.

Den svenska gruppen använder ett så kallat splitterskyddsrör. Innan amerikanerna kom till Kosovo hade de aldrig sett ett sådant. Röret bestå av två solida stålcylindrar av olika storlek. Den större cylindern placeras över den mindre och de två fästs samman med en träbit. Efter det staplas sandsäckar ovanpå. Ett nät placeras över hela arrangemanget. Det hjälper till att minska radien på explosionen.

De två grupperna använder också olika typer av sprängämnen. Svenskarna använder ett sprängämne som är mycket smidigare än amerikanernas C4. Under övningen rullades en bit sprängämne till en boll stor som ett plommon som placerades i splitterskyddsröret. Explosionen blev effektmässigt ungefär som en handgranat och några av sandsäckarna flög som långt som 30 meter. Under nästa övning använde gruppen nätet över splitterskyddsröret och då strimlades sandsäckarna sönder när de stöttes uppåt vid explosionen.

Under dagen anordnade de två grupperna sex explosioner. Efter övningarna med splitterskyddsröret satte soldaterna sprängämnet på två pansarspränggranater och några mindre granater. Över 600 meter bort skakade explosionen marken.
– Det är väldigt bra att arbeta med den amerikanska amröjargruppen. Vi har lärt oss mycket från dem och vi hoppas att vi kan lära dem någonting också, sa en av de svenska soldaterna.

Det är inte bara vid övning som de två grupperna samarbetar, även vid skarpa situationer utnyttjar grupperna varandras utrustning och kunskaper. Bland annat så har amerikanerna röntgenutrustning som svenskarna kan utnyttja.