Garnisonens dag på Kvarnängen i Boden

Lördagen den 4 september genomför Garnison nord ett gemensamt arrangemang i Boden. Norrbottens regemente (I 19), Norrbottens flygflottilj (F 21) och Artilleriregementet (A 9) visar upp sig för allmänheten. Nytt för i år är att, genomförandet flyttas från regementsområdena till Kvarnängen i centrala Boden för att förenkla för besökarna.

Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten

Läs mer...