Full fart vid garnisonen

Karl Olsson och 117 andra blivande officerare besökte Bodens garnison under två intensiva dagar. Det var elever från Försvarsmaktens treåriga officersprogram som påbörjade en elva dagar lång övning.– Övningen har tre skeden. Det här är skede ett och den består av ett studiebesök under två dagar vid I 19 och A 9, säger Daniel Rinalder, övningsledare.

Sittande Karl Olsson från Stockholm provkör Haubits 77 och tyckte det var en annorlunda upplevelse. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Här får eleverna information om hur ett eldobserveringsinstrument (EOI) fungerar av officerare från A 9.
Här får eleverna information om hur ett eldobserveringsinstrument (EOI) fungerar av officerare från A 9. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Här får eleverna information om hur ett eldobserveringsinstrument (EOI) fungerar av officerare från A 9. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten

På programmet stod både teoretiska och praktiska genomgångar av den utrustning som används inom garnisonen och hur det arbetas här. Eleverna hann också med ett besök vid F 21 i Luleå.
– Det är viktig för blivande officerare att se de förutsättningar som finns här uppe i norra Sverige. Både miljö och klimatmässigt men också vilken materiel och utrustning som används, säger Daniel Rinalder.

Köra pjäs

Vid ett av besöken fick de blivande officerarna provköra pjäsen Haubits 77 vid A 9.
– Det är bra att få testa på olika saker och det var annorlunda att köra, säger Karl Olsson, elev vid officershögskolan Karlberg med inriktning mot amfibie.

Öva på skjutfält

När övningen övergår i skede två åker eleverna till Kalixfors utanför Kiruna och övar sina personliga färdigheter i vapenkunskap och får föreläsningar om Barentsregionens nuvarande läge.
Under skede tre åker de till fjälls för att öva truppföring, karttjänst och att upprätthålla sitt eget fysiska stridsvärde.
– Syftet är att eleverna ska få baskunskaper och fjällvana som man ska kunna använda längre fram i sin yrkesroll, säger Daniel Rinalder.

Under samma vecka som besöket, var det inryckning för soldater till Nordiska stridsgruppen (NBG), insatssoldater till livkompaniet och sommarutbildningsläger för ungdomar.


Det är alltså full fart vid garnisonen.