Från Kabul till Chahar Bolak

Mona Sahlin besökte under några dagar den svenska kontingenten i den norra delen av Afghanistan. Under två dagar mellan den 27 och 28 juli kom hon att få bekanta sig med den svenska militära insatsen i landet. Besöket kombinerades också med civila besök under dessa två intensiva dagar.

Civilmilitär samverkan var ett av de områden som Mona Sahlin fick information inom. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Mona Sahlin har just landat i ett av de mer konflikttyngda områdena i norra Afghanistan.
Mona Sahlin har just landat i ett av de mer konflikttyngda områdena i norra Afghanistan. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Skyttekompaniet vid PRT Mazar-e Sharif stod för säkerheten och gav partiledaren information om uppdrag och läge.
Skyttekompaniet vid PRT Mazar-e Sharif stod för säkerheten och gav partiledaren information om uppdrag och läge. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Den medicinskt ansvarige kirurgen, Andreas på Forward Recesitation Team eller FRT, informerade Mona Sahlin om enheten.
Den medicinskt ansvarige kirurgen, Andreas på Forward Recesitation Team eller FRT, informerade Mona Sahlin om enheten. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Mona Sahlin har just landat i ett av de mer konflikttyngda områdena i norra Afghanistan. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Skyttekompaniet vid PRT Mazar-e Sharif stod för säkerheten och gav partiledaren information om uppdrag och läge. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Den medicinskt ansvarige kirurgen, Andreas på Forward Recesitation Team eller FRT, informerade Mona Sahlin om enheten. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

Partiledaren anlände till landets huvudstad Kabul under måndagen den 26 juli. Den följande dagen fortsatte resan till Mazar-e Sharif i norr. Där väntade den svenska kontingenten på flygplatsen med ett fullmatat program för den svenska oppositionsledaren.

Solsäkert område

Dagen var inte den varmaste. Kanske strax under 40 grader. Från ”plattan” där planet skulle parkera kunde vi se den norska örloggen uppe på camp Nidaros, den norska delen på Camp Marmal. Denna bas är verkligen ett internationellt centrum där många nationer möts i en gemensam ansträngning.

Det svenska flygförbandet Swedish Air Element, SAE, hjälpte till med resan från Kabul till Mazar-e Sharif. Efter ett välkomnande inne på flygförbandet följde en genomgång och transport till Camp Northern Lights eller ”CNL”, beläget i stadens södra utkanter.

Ut i ”verkligheten”

Onsdagen den 28 juli utgjorde besökets kärna. Dagen var indelad i en militär förmiddag och en civil eftermiddag. Förmiddagen tillbringades vid en ”Forward Operations Base” eller FOB i Chahar Bolak. Den är belägen i det operationsområde som utgör några av de största problemen för förbanden i Mazar-e Sharif genom att området är talibaninfluerat. I detta område stöder bland andra det svensk-finländska ”Provincial Reconstruction Teamet”, PRT:et, de afghanska säkerhetsstyrkorna med att etablera en närvaro dygnet runt. Till platsen kom Mona Sahlin genom helikopter. Med den korta tid som stod till buds gällde det att hålla tempot högt.

Lag och ordning möjliggör utveckling

Skälet till myndigheternas närvaro är bland annat att kunna upprätthålla lag och ordningen samt att hjälpa människor med utveckling. Vid PRT:et finns både en avdelning som arbetar med civilmilitär samverkan och en utvecklingsrådgivare anställd av Sida. De presenterade hur de arbetar för partiledaren på enklaste sätt i skuggan av en ”Hesco”, ett grusfyllt skydd mot beskjutning som i normalfallet utgör en yttre begränsning av en grupperingsplats.

Avdelningen för civilmilitär samverkan verkar ofta i direkt samverkan med de förband som ingår i en operation. Efter hand och när säkerheten blivit bättre, växlas biståndet över till ett mer långsiktigt sådant. Det är här som Sida kommer in i bilden. Verksam vid PRT:et finns en utvecklingsrådgivare som är anställd vid Sida. Hon samarbetar med ett flertal partners och har ett stort kontaktnät i samhället. I kontakterna med befolkningen hjälper bland andra MOT-teamen och skyttekompaniet till för att få in information om hur det står till. En grund för utvecklingsbistånd är samverkan med de människor som är berörda och de behov som de uttrycker att de har. När projekten är definierade drivs de av landets egna organisationer och mottagarna själva. Detta sker i samarbete med lokala leverantörer. På så vis har Sverige inte självt någon personal i landet som genomför projekt, en skillnad i förhållande till de flesta länder som stöder Afghanistans regering.

På plats i FOB:en fanns också andra enheter som Mona Sahlin fick bekanta sig med. Där fanns ett lätt förarlöst och radiostyrt flygplan som används för inhämtning av underrättelser samt ett ”Forward Recesitation Team”, FRT. Den senare enheten är en specialiserad och långt framskjuten medicinsk enhet som hjälper skadad personal med livräddande åtgärder inför transport till det tyska fältsjukhuset på Marmal.

Sammanfattande intryck

I kvällningens mörker fick Mona Sahlin en möjlighet att förmedla sina intryck till personalen. På flaggplanen i åskådarformering lyssnade de närvarande till vad hon hade att säga. Sahlin pekade bland annat på att de som sitter i riksdagen och röstar om att soldater ska åka till Afghanistan och genomföra det riksdagen beslutat också har en skyldighet att hålla sig så informerade de kan om hur det genomförs och hur soldaterna har det under sitt uppdrag.
– Ni är proffsiga och engagerade. Ni har kunskap om allt det som det här uppdraget innebär och när vi är här så känner jag mig stolt över att Sverige med vår långa tradition för freden också nu ställer upp på FN som bett oss att åka hit. Jag vill tacka er för det ni gör här nere i Afghanistan, avslutade Mona Sahlin.