Försvunna hemliga handlingar vid 3.sjöstridsflottiljen

I samband med en egen regelmässig inventering av hemliga handlingar vid 3.sjöstridflottiljen har det visat sig att en CD-skiva med hemlig information inte kan redovisas, det vill säga inte kan återfinnas.

Ungefär samtidigt genomfördes en större, extern, säkerhetskontroll vid förbandet, i samband med denna upptäcktes en äldre datafil med hemliga uppgifter på en medarbetares kontorsdator, en dator ej avsedd för hemlig information.

Rutinmässigt har en inledande undersökning påbörjats med deltagande bland annat av den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten samt säkerhets- och samverkanskontoret i Malmö. Ärendet är också anmält till Rikspolisstyrelsen, även detta en rutinmässig åtgärd i dessa fall.

Flottiljen ser mycket allvarligt på det inträffade. Oavsett hur handlingarna försvunnit, och om informationen röjts är det av största vikt att rutinerna skärps och att det skapas förutsättningar för att helt undvika liknande händelser i framtiden.

Den slutliga bedömningen kring vilken skada detta innebär för Försvarsmakten pågår för närvarande under ledning av Högkvarteret. Den preliminära menbedömningen pekar på betydande men i båda fallen.