Försvarsmaktens delårsrapport lämnad

Försvarsmaktens delårsrapport lämnades till regeringen den 13 augusti. Verksamheten följer planen och de målsättningar som har gjorts kommer att uppfyllas. Cirka 2 miljarder mindre än beräknat kommer att användas under året. Det beror främst på förseningar av leveranser av materiel. Detta är inte en besparing utan endast en förskjutning av Försvarsmaktens anslagsbehov de närmaste åren.

I delårsrapporten kan du bland annat läsa att:

Nationellt har ett 60-tal insatser genomförts, vilket är ungefär lika många som motsvarande period förra året. Tyngdpunkten har varit på bevakningsuppgifter av egen skyddsvärd verksamhet men det svenska territoriet har även kränkts vid ett flertal tillfällen. Antalet kränkningar har samma omfattning som samma tidsperiod tidigare år.

I Afghanistan (Isaf) har det svenska styrkebidraget fokuserat på stöd till gemensamma stabiliseringsoperationer tillsammans med nationella säkerhetsstyrkor.
En allvarlig incident inträffade i februari, då två svenska soldater och en afghansk tolk stupade. Trots detta bedöms att det svenska styrkebidraget påtagligt bidrar till att normalisera och stabilisera säkerhetsläget i ansvarsområdet. Det svenska styrkebidraget till Isaf består av cirka 500 befattningar.

I Kosovo (KFOR) har pågått planering och förberedelser för omstrukturering av styrkebidraget och avveckling av Camp Victoria. Det svenska truppbidraget till KFOR uppgår till cirka 250 befattningar, som kommer att reduceras under andra halvåret till ca 70.

Det svenska bidraget till operation Atalanta ME 02, HMS Carlskrona med helikopterenhet och styrkehögkvarter, baserades i Adenviken utanför Somalias kust i mars och i april tog svensk chef befälet över Eunavfor. Det svenska styrkebidraget uppgår till 183 befattningar. I Eunavfor deltar tolv länder och Sverige leder insatsen till mitten av augusti.