Försvarsmakten förstärker stödet till anhöriga

En central anhörigansvarig, införande av lokala kontaktpersoner och nytt informationsmaterial. Detta var några av nyheterna i Försvarsmaktens stöd för anhöriga till dem som tjänstgör utomlands, som presenterades vid ett halvdagsseminarium på Armémuseum i Stockholm på fredagen.

Information är A och O när det handlar om anhörigstöd sa Försvarsmaktens insatschef Anders Lindström. Foto: Alexander Karlsson/Combat Camera
Utan förstående anhöriga blir det inga insatser sa försvarsminister Sten Tolgfors
Utan förstående anhöriga blir det inga insatser sa försvarsminister Sten Tolgfors Foto: Alexander Karlsson/Combat Camera
Danska författarinnan och barnpsykologen Rikke Högstedt presenterade sin bok "Insatsen går till.."
Danska författarinnan och barnpsykologen Rikke Högstedt presenterade sin bok "Insatsen går till.." Foto: Alexander Karlsson/Combat Camera
Vid seminariet presenterades två nya trycksaker som riktar sig till anhöriga.
Vid seminariet presenterades två nya trycksaker som riktar sig till anhöriga. Foto: Alexander Karlsson/Combat Camera

I januari 2011 träder en lagstiftning i kraft som säger att Försvarsmakten ska ha en sammanhållen planering för anhörigstödet till anställda som tjänstgör utomlands. De nyheter som presenterades på fredagens seminarium är en första del i detta arbete.

Försvarsmakten ska vara en god arbetsgivare

Anders Lindström, Försvarsmaktens insatschef, ser anhörigstöd som en del i att vara en god arbetsgivare med attraktionskraft att rekrytera kompetenta medarbetare.

– Vi går mot en förändring. Vi får en annan utgångspunkt när utlandsstyrkan nu upphör och alla anställda inom Försvarsmakten kommer att ha internationell tjänstgöringsplikt. Information är A och O när det handlar om anhörigstöd, både före, under och efter en insats, sa Anders Lindström.

Anhöriga gör också insats

Försvarsminister Sten Tolgfors betonade vikten av de anhörigas insatser på hemmaplan för att soldater och sjömän ska kunna utföra sina uppgifter på bästa sätt när de tjänstgör utomlands.

– Utan förstående anhöriga blir det inga insatser, därför ska stödet stärkas, sa Sten Tolgfors.

Ny anhörigansvarig och nytt informationsmaterial

Vid seminariet presenterades också Försvarsmaktens nya anhörigansvarig, Karina Jensen.

– Jag har fått glädjen att jobba med detta på heltid sa Karina Jensen, som själv har erfarenhet både av en egen utlandsinsats och av att vara anhörig på hemmaplan.

Andra nyheter som introducerades under dagen var utökad information på Försvarsmaktens webbplats och tryckt informationsmaterial. Danska författarinnan och barnpsykologen Rikke Högstedt presenterade sin bok ”Insatsen går till…” som köpts in och översatts till svenska. Det är en pysselbok för barn som kommer att delas ut till familjer där någon av föräldrarna är på internationell insats.

Dessutom visades broschyren ”Försvarsmaktens guide för anhörig”. Under hösten kommer också informationsmaterial med särskilt fokus på hur barn och parrelationer påverkas av utlandsinsatser.