Första spadtaget för Motorskolan

Spaden i jorden för det som ska bli nya lokaler för Försvarsmaktens gemensamma Logistik och Motorskola.

Ronald Månsson garnisonschef, Curt-Ove Jakobsson chef Trängregementet, Claes Johansson Fortverket, Mikael Nykvist NCC och Tord Gustafsson kommunstyrelsens ordförande kastar iväg första torvan. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

Vid garnisonens körplan pågår markarbetet för full inför byggandet av Motorskolan. På tisdagen samlades personal från garnisonen med övriga inbjudna gäster från kommun, närboende och byggentreprenör för att högtidliggöra byggstarten. Representanter för garnisonen, Fortverket, NCC och kommunen tog gemensamt tag i spaden och grävde för grunden som ska byggas.

På FM Logistik och Motorskola utbildas personal från hela Försvarsmakten inom motortjänst. Under ett år kan 1 500 personer passera för olika typer av utbildning. En utbildning som idag bedrivs i lokaler på P 4:s motorområde. Lokaler som inte är helt ändamålsenliga men framförallt är de för små. I de nya lokalerna kommer det att bli 7 700 kvadratmeter med lektionssalar, vård- och utbildningshallar, kontor och personalutrymme.

Utbildningslokalerna, som är en av Försvarsmaktens största satsningar på byggnader i år, beräknas vara klar för invigning i början av 2012. Dessa skapar förutsättningar för integrerad utbildning inom området skyddade transporter. Lokalerna kommer att bidra till att vi får ut skickliga instruktörer, förare och yrkesmän med stor kompetens inom både logistik och om Försvarsmaktens fordon.