Först med att rösta bland svenska medborgare

Först med att rösta bland svenska medborgare blev på torsdagen de soldater och sjömän ombord på HMS Carlskrona som nu ligger till sjöss utanför Djibouti.

Magnus Gustavsson avger sina röster till årets val på HMS Carlskrona i Adenviken. Sekond Pelle Egnell och Lena Stark i rollen som valförättare ser till att allt går korrekt till. Foto: Ingebrikt Sjövik/Försvarsmakten

HMS Carlskrona som för tillfället befinner sig till sjöss i Adenviken utanför nordöstra Afrika genomförde under torsdagen valförrättning. På plats fanns en representant från den svenska ambassaden i Etiopien som tillsammans med fartygsledning ledde röstmottagningen.

– Försvarsmaktens närvaro i Adenviken syftar bland annat till att skydda civila fartyg och FN:s förnödenhetstransporter mot piratangrepp. Detta är ett av våra bidrag till demokrati i världen, självklart ska vi också rösta och påverka demokratin hemma i Sverige, säger den tillförordnade fartygschefen Mattias Jansson

De mottagna rösterna från HMS Carlskrona kommer att sammanställas med de röster som i veckan tas emot vid ambassaden i Etiopiens huvudstad, Addis Abeba. Därefter kommer dessa att skickas med diplomatpost till Valmyndigheten i Sverige. Totalt röstade 34 personer ombord.