Förändrade behov ger nya förmågor

– Ni bidrar till positiva resultat för den Afghanska befolkningen. Det var budskapet arméinspektören Berndt Grundevik gav soldaterna vid hans besök i byn Ali Zayi, några mil väster om Mazar-e Sharif i tisdags.

Jag trivs! Jag har det bästa jobbet man kan ha här, säger plutonbefälet Jonas från Arméns jägarbataljon till arméinspektören. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Vägen upp för kullen i Ali Zayi tar på krafterna i den torra värmen.
Vägen upp för kullen i Ali Zayi tar på krafterna i den torra värmen. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Resan går över Balkhdalens relativt gröna områden.
Resan går över Balkhdalens relativt gröna områden. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
PO-chef Mats Rostadius berättar om Camp Monitor, som byggs i bakgrunden, för chefen FS 19, arméinspektören och flottiljchefen för F 21.
PO-chef Mats Rostadius berättar om Camp Monitor, som byggs i bakgrunden, för chefen FS 19, arméinspektören och flottiljchefen för F 21. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Vägen upp för kullen i Ali Zayi tar på krafterna i den torra värmen. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Resan går över Balkhdalens relativt gröna områden. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
PO-chef Mats Rostadius berättar om Camp Monitor, som byggs i bakgrunden, för chefen FS 19, arméinspektören och flottiljchefen för F 21. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

– Jag vill tacka för det jobb ni gjort här i området väster om Mazar-e Sharif, ni har lyckats bryta en negativ trend! Byborna är på vår sida. Det går bra för oss, sade general Grundevik inför en skara soldater, samlade på en kulle med överblick över omgivningen.

Även i stort gör Isaf nytta. Nu har till exempel 80 procent av afghanerna tillgång till bassjukvård jämfört med 8 procent 2001. En fjärdedel av ledamöterna i parlamentet är kvinnor, det var otänkbart under talibanernas styre.

På väg åt rätt håll

Byn Ali Zayi ligger i ett område som den senaste tiden varit oroligt. I närheten av byn har ett antal IED-attacker riktats mot Isaf- och ANP (afghanska polisen) den senaste tiden. Även eldstrider har ägt rum i området vid upprepade tillfällen. Därför satsar det svenska PRT:et (Provincial Reconstruction Team) stora resurser på att få byborna mer positiva till Isaf och därmed göra det svårare för motståndsmän att röra sig i området. En del i ansträngningen är att bygga en bro över floden Balkh som delar dalen i två halvor. Bron är mycket efterlängtad i alla byar i området och ger förhoppningsvis Isaf det förtroende som behövs för att slutligen lyckas få trakten lugn igen.

Så bra som möjligt inom satta ramar

Behovet av bron var ett av de budskap soldaterna på plats gav arméinspektören. Men även andra behov diskuterades, som till exempel fler JTAC (flygunderstödsledare) eller för den delen fler soldater över lag.
– Vi måste göra det bästa av våra resurser. Det är de politiska partierna som bestämmer hur många svenskar det ska vara här i landet. Hur vi sen fördelar platserna är en ständig avvägning. Det jag tar med mig hem härifrån i fråga om intryck och era önskemål ligger till grund för vad som sker framöver. Men jag ska jobba för att bland annat utveckla förmågorna inom JTAC, hundpatruller och UAV (obemannade spaningsflygplan). Men tillför vi personal, måste vi dra bort personal från någon annan förmåga. Vi ser ständigt över styrkebidraget och de resurser förbandet behöver för att lösa uppgiften.

Grundeviks tidigare resor till Afghanistan har resulterat i bland annat förbättringar för personalen i form av förändrade rutiner för så kallade Leave-flyg (ledighetsresorna till Sverige), de går numera hela vägen utan övernattning, samt höjda missionstillägg.

Camp Monitor snart klar

Även personalen som bygger Camp Monitor fick besök av arméinspektören och flottiljchefen för F 21, Per Nilsson, som också var med på resan. Camp Monitor är det nya PO (Provincial Office, provinshögkvarter) i Shibirghan för den svenska insatsen. Campen byggs dels för att den gamla blivit för liten men också för att passa in i det förändrade operativa tänket. Campen delas med enheter från USA och i anslutning till denna bygger Ana (afghanska armén) en egen camp. Inriktningen för Isaf är att mer och mer samarbeta med Ana för att i förlängningen lämna över ansvaret till dem i samband med att man lämnar Afghanistan. Camp Monitor blir klar i slutet av 2010.