Blivande specialister rycker in

De vill jobba praktiskt och utbilda andra. På Ledningsregementet får de chansen som specialistofficerare. Alexander, Peter och Dennis utbildas inom markstrid och telekrig, två av de inriktningar som erbjuds på förbandet.

Dennis Alexandrie, Alexander Mattsson och Peter Sundblad – blivande specialistofficerare. Foto: Therese Holmberg/Försvarsmakten

Sedan tvåbefälssystemet återinfördes inom Försvarsmakten finns nu möjlighet att utbildas till specialistofficer.
Utbildningen är tre terminer, hälften så lång som officersutbildningen, och tanken är att de som väljer att bli specialister både ska ha ett stort kunnande inom sitt område samt utbilda de soldater som väljer att arbeta i Försvarsmakten.

Peter Sundblad, 28 år, sökte till specialistofficersutbildningen (SOU) efter att ha arbetat som bland annat it-konsult. Då han inte gjort värnplikten, fick han i stället gå en förberedande aspirantkurs i sex månader.
– Det var roligt att få den grundläggande militära kunskapen. Nu ser jag fram emot den här utbildningen där jag kommer att få telekrigskompetens och utbildas mer inom ledarskap och teknik, säger han.
Till skillnad från Peter har både Alexander Mattsson, 20 år, och Dennis Alexandrie, 30 år, gjort värnplikten tidigare. Alexander var på Livgardet som stadsskyttesoldat, han kommer att fortsätta inom markstrid. Dennis gjorde lumpen på P 10 som rekognoserings-gruppchef men har nu bytt inriktning till telekrig.
– Jag blev intresserad av telekrig efter att ett par goda vänner tipsat mig. Det verkar vara ett väldigt intressant ämne, säger han.


Alla tre är överens om att specialistofficersutbildningen är bra för Försvarsmakten på längre sikt.
– Jag tror det är en jättebra förändring att det nu är frivilligt att göra militärutbildnine. En bra soldat har ett starkt intresse för Försvarsmakten. Under värnplikten märkte man att de som tyckte det var trist sabbade för alla andra, säger Alexander.
Dennis lägger till att det också är bra att kompetensen stannar kvar inom Försvarsmakten under längre tid.
– Jag skulle kunna stanna i Försvarsmakten i tio år, så länge jag känner att jag utvecklas. För mig är personlig utveckling och att utveckla andra det som känns viktigt, säger Dennis.

Att de tre valt specialistofficersutbildningen framför officersutbildningen beror enligt Peter, Alexander och Dennis på den praktiska natur utbildningen har.
– Jag tror många väljer att bli specialister för att de inte vill sitta på kontor och vända papper, utan vill jobba mer praktiskt – mer ”hands on”, säger Peter.