Ammunitionsröjning på Öland

Just nu pågår ammunitonsröjning på Sandby skjutmål på Ölands ostsida.Röjningen görs för att kunna lämna målet och låta markägare och  badgäster få tillträde till platsen.

Clas Karlsson har hittat något som han försiktigt gräver upp. Foto: Kent Löving/Försvarsmakten
Lennart Fischerström förevisar sprängkapseln.
Lennart Fischerström förevisar sprängkapseln. Foto: Kent Löving/Försvarsmakten
Claes Karlsson manövrerar minsökaren
Claes Karlsson manövrerar minsökaren Foto: Kent Löving/Försvarsmakten
Lennart Fischerström förevisar sprängkapseln. Foto: Kent Löving/Försvarsmakten
Claes Karlsson manövrerar minsökaren Foto: Kent Löving/Försvarsmakten

Sandby skjutmål har haft många ”hussar” under åren som gått. Det började med att F 12 i Kalmar hade målet och sköt från flygplan, B 18, mot markmål med automatkanon.

Målet gick sedan över i F 17:s ägo när F 12 las ner 1980. Under åren som gått från 40-talet till i mitten av 1990 sköts mycket på målet, inte bara från flygplan utan även av marktrupp.

Röjningen som nu sker leds av Swedec, Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, och F 17 med god hjälp av ammunitionsröjare från I 19 och P4.

– Det är som ett SM i att hitta mest ammunition, säger kapten Claes Karlsson från Swedec.
– Vi hittar ungefär fyra granater per kvadratmeter i snitt och den ytan som vi nu skall söka över är cirka ett och ett halvt hektar. Vilket innebär att vi kan räkna med att plocka cirka 60 000 granater, fortsätter kapten Karlsson.
För att inte göra mer skada på natur och djurliv så sker inga sprängningar på plats utan ammunitionen körs bort för destruering (sprängning) på annan plats med hjälp av ett särskilt fordon med sprängkapsel.

– Det finns tre stycken sådana här fordon i Sverige varav vi utnyttjar en, säger kapten Lennart Fischerström, Swedec medan han stolt visar upp ”sitt skötebarn”.
Den ammunition som vi idag plockar är från kaliber 12.7 upp till 30mm.

– Det är absolut livsfarligt att till exempel sätta upp en engångsgrill på detta område. Marken under hettas upp och granaten kan smälla under grillen, säger kapten Karlsson.
En av reportrarna från ölandstidningarna som idag var på plats frågade Karlsson om han skulle våga bada från målområdet idag?
– Aldrig i livet, svarade Karlsson.
Varpå man kan dra den slutsatsen att man bör nog inte passera de varningsskyltar som är uppsatta och kommer att vara det till den dag Försvarsmakten kan garantera att området är fritt från OXA, oexploderad ammunition, som det kallas.
– Arrendeavtalet med markägarna går ut 2017 och fram till då, eller helst tidigare, hoppas vi att målet skall vara rent, avslutar Patrick Müller, F 17.