90 000 ton humanitär hjälp säkrad under svensk ledning

Vid en ceremoni ombord HMS Carlskrona i Djibouti hamn på lördagsmorgonen den 14 augusti lämnade flottiljamiral Jan Thörnqvist över ansvaret som styrkechef, Force Commander, till den franske konteramiralen Philippe Coindreau.  Jan Thörnqvist har framgångsrikt lett EU-styrkan utanför Somalias kust i fyra månader, med hjälp av sin multinationella stab, Force Headquarters (FHQ).

Flottiljamiralen Jan Thörnqvist lämnar över ansvaret som Force Commander i Eunavfor till den franske konteramiralen Philippe Coindreau, under en ceremoni ombord HMS Carlskrona i Djibouti hamn. Foto: Försvarsmakten
Franske konteramiralen Philippe Coindreau och flottiljamiral Jan Thörnqvist.
Franske konteramiralen Philippe Coindreau och flottiljamiral Jan Thörnqvist. Foto: Försvarsmakten
HMS Carlskrona har varit flaggskepp i Eunavfor mellan den 14 april till den 14 augusti 2010. Efter några veckors underhåll kommer hon att återgå till Operation Atalanta, nu som en vanlig enhet, fram till november.
HMS Carlskrona har varit flaggskepp i Eunavfor mellan den 14 april till den 14 augusti 2010. Efter några veckors underhåll kommer hon att återgå till Operation Atalanta, nu som en vanlig enhet, fram till november. Foto: Niklas Gustafsson/Försvarsmakten
Franske konteramiralen Philippe Coindreau och flottiljamiral Jan Thörnqvist. Foto: Försvarsmakten
HMS Carlskrona har varit flaggskepp i Eunavfor mellan den 14 april till den 14 augusti 2010. Efter några veckors underhåll kommer hon att återgå till Operation Atalanta, nu som en vanlig enhet, fram till november. Foto: Niklas Gustafsson/Försvarsmakten

Även om styrkehögkvarteret, Force Headquarters nu lämnar så kommer fartyget HMS Carlskrona att kvarstå som en enhet inom Eunavfor fram till november. Efter några veckors underhåll kommer hon åter att ingå i Operation Atalanta.

– Eunavfor har under dessa fyra månader ingripit vid mer än tjugo tillfällen mot sjöröveri och beslagtagit en stor mängd piratrelaterad utrustning. Vi har stoppat mer än 250 misstänkta pirater från att genomföra attacker, sa avgående Force Commander Jan Thörnqvist, och fortsatte:

– Vår EU-styrka har under perioden genomfört 11 eskorter av World Food Programmes fartyg och därmed säkrat leveranser av 90 000 ton humanitär hjälp. Totalt inom operationsområdet – från södra Röda havet, genom Adenviken och ut i Indiska Oceanen ner till Seychellerna – har vi tillryggalagt mer än 142 000 nautiska mil under nästan 800 sjödygn.

Från 14 april till 14 augusti har Jan Thörnqvist tillsammans med sitt FHQ lett arton örlogsfartyg från sju länder samt åtta sjö-övervakningsflygplan från sex länder. Huvuddelen av fartygen var fregatter, försedda med helikopter ombord. Styrkans storlek har varierat över tiden med hänsyn till monsunperioder med hög våghöjd då pirathotet är lägre i Indiska Oceanen.