Wikileaksdokumenten – preliminär analys klar

Den första preliminära genomgången av de dokument som Wikileaks offentliggjort är nu avslutad i Högkvarteret.

– Under den militära underrättelse och säkerhetstjänstens ledning (MUST) har flera avdelningar arbetat med att leta efter säkerhetshot mot svenska soldater i dokumenten, säger generalmajor Berndt Grundevik, arméinspektör. Hittills har vi inte hittat något som kräver omedelbara åtgärder.

Wikileaks säger sig förfoga över 91 000 dokument. Hittills har cirka
76 000 offentliggjorts. I fler än hundra dokument har uppgifter om de svenska ISAF-förbandet hittats. Uppgifterna rör allt från trafikolyckor till stridskontakt och röjning av hemmagjorda bomber, det vill säga sådant som rapporterats vidare från det svenska området.

Analysen av dokumenten som lagts ut på Wikileaks kommer att fortsätta. När det arbetet är färdigt och analyser gjorda kan i dag med säkerhet inte sägas.