Vidselbasen – inte bara reserv

Det är full fart på verksamheten vid F 21:s flygbas i Vidsel. Grunden är från 60-talet men nyttjas, tillsammans med Försvarets materielverk, FMV, i stort sett dagligen antingen av Försvarsmakten eller utländska förband.

JAS 39 Gripen startar från kortbana på Vidselbasen. Foto: Louise Levin
Göran Modin, bastroppchef vid Vidselbasen.
Göran Modin, bastroppchef vid Vidselbasen. Foto: Louise Levin
Efter lufttankning kontrollerar Torbjörn Niemi flygplanets prob.
Efter lufttankning kontrollerar Torbjörn Niemi flygplanets prob. Foto: Louise Levin
Flygunderhållsplats 39, en stor fälthangar, har satts upp vid sidan av kortbanan på Vidselbasen. Här kan flygteknikerna arbeta med flygplanet i en skyddad miljö.
Flygunderhållsplats 39, en stor fälthangar, har satts upp vid sidan av kortbanan på Vidselbasen. Här kan flygteknikerna arbeta med flygplanet i en skyddad miljö. Foto: Louise Levin
Göran Modin, bastroppchef vid Vidselbasen. Foto: Louise Levin
Efter lufttankning kontrollerar Torbjörn Niemi flygplanets prob. Foto: Louise Levin
Flygunderhållsplats 39, en stor fälthangar, har satts upp vid sidan av kortbanan på Vidselbasen. Här kan flygteknikerna arbeta med flygplanet i en skyddad miljö. Foto: Louise Levin

Ena veckan flyttar F 21 övningsverksamhet till basen, en annan vecka baserar ett utländskt förband på basen.

– Varje vecka händer det något, och så har det varit sedan i februari, säger bastroppchefen Göran Modig.

Som bastroppchef är Göran Modig F 21:s representant och värd för de som kommer dit för att bedriva verksamhet.

– Det finns två stora aktörer här, Försvarsmakten och FMV. Förra året så genomfördes totalt 3 200 flygföretag från basen, varav en tredjedel är relaterat till FMV.

Redan på 60-talet grundades Vidselbasen och har under årens lopp anpassats till de behov som efterfrågats.

– På 90-talet så hade vi ett system som kallades ”Bas 90” vilket innebar att vi hade få plan på en stor yta. Nu finns det ingen taktisk vinst att göra på det sättet, säger Göran Modig.

Men visst finns det mer att önska.

– Det enda vi saknar här är en ordentlig uppställningsplats för flygplan på den sida av banan där det finns vatten, ström och närhet till byggnader. Då skulle vi slippa köra med tankbilar i mörker och halka, ordna transporter av passagerare och materiel över bansystemet, säger han.

Testa koncept

Torbjörn Niemi, kompanichef vid 2:a flygunderhållskompaniet, berättar om vikten att kunna öva på annan plats än den ordinarie. De har under en vecka flyttat verksamheten till Vidselbasen.

– För oss handlar det om att återta förmågan att verka på annan plats. Här får vi möjlighet att pröva funktioner och förmågor och dessutom får vi en möjlighet att genomföra en generalrepetition inför höstens flygvapenövning, säger Torbjörn Niemi.

Framförallt får kompaniet en möjlighet att öva hanteringen av flygplansammunition, att flytta ammunitionen från en plats till flygplanet.

– Vi får öva rapporteringsvägar, hur flygteknikern ska rapportera status på flygplanen till både klargöringsledare och stridsledning. Andra syften med att öva på Vidselbasen är att vi i kompanistaben får testa hur vi bör gruppera oss för att få en optimal överblick och närhet till verksamheten, säger han.

En annan nyttig erfarenhet är att kompaniet får träna på att sätta upp en stor fälthangar, flygunderhållsplats 39, och att de får prova arbeta i den miljön.

Närheten till basen gör att det blir ett kostnadeffektivt sätt att bedriva övningsverksamhet. Att tillsammans med FMV kunna erbjuda andra förband att öva i luftrummet är en extra bonus för att öka interoperabiliteten för framtida uppgifter.