Turkiskt PRT invigt

Onsdagen den 21 juli invigdes ett turkiskt Provincal Reconstruction Team (PRT) under en högtidlig ceremoni i staden Sheberghan i det svensk-finländska ansvarsområdet. Denna nya aktör i provinserna Jowzjan och Sar-e Pul kommer att tillföra ytterligare resurser till ett av jordens fattigaste områden. Med etableringen av detta PRT tillförs alltså ytterligare resurser, utöver de svenska, till stöd för områdets utveckling som genom ömsesidigt samförstånd och samordning kommer att öka farten i de berörda provinsernas utveckling.

Trängseln var stor när det nya turkiska PRT:et skulle invigas i Shirbirghan väster om Mazar-e-Sharif. Foto: Lars Jonsson
Turkiets utrikesminister Ahmet Davutoglu talade på invigningen.
Turkiets utrikesminister Ahmet Davutoglu talade på invigningen. Foto: Lars Jonsson
Afghanistans hälsovårdsminister Sureyya Dalil höll även hon tal vid invigningen.
Afghanistans hälsovårdsminister Sureyya Dalil höll även hon tal vid invigningen. Foto: Lars Jonsson
Turkiets utrikesminister Ahmet Davutoglu talade på invigningen. Foto: Lars Jonsson
Afghanistans hälsovårdsminister Sureyya Dalil höll även hon tal vid invigningen. Foto: Lars Jonsson

Med startskottet och etableringen av ett turkiskt PRT skapas nu ytterligare resurser för både snabba och långsiktiga utvecklingsinsatser som komplement till det redan befintliga PRT- och Sida-insatserna i Provincal Reconstruction Team Mazar-e-Sharifs två västra provinser. Utgångspunkten för det svensk-finländska PRT:et är därför att samverka tillsammans med det turkiska för att uppnå så god koordination av de aktuella utvecklingsinsatserna som möjligt. Det direkta samarbetet är redan etablerat och fungerar mycket väl och kommer nu att konkretiseras ytterligare med hjälp av gemensamma koordinationsmöten varannan vecka. Mötena kommer att alternera mellan de två PRT:na.

Tre olika arbetsområden

Det internationella samfundet stöder det afghanska samhället inom tre olika ”arbetsområden”. Dessa är utveckling, politiskt ledning och/eller myndighetsutövning eller –förvaltning och säkerhet. Det är inom de två första områdena som det turkiska PRT:et från och med sin invigning ska ha ett gemensamt ansvar tillsammans med det svensk-finländska PRT:et för operationslinjerna utveckling (DEVELOPMENT) och politisk ledning (GOVERNANCE) i provinserna Jowzjan och Sar-e Pul. Sverige och Finland ska också i framtiden ansvara för säkerhet (SECURITY) i de två provinserna där Turkiet nu alltså etablerar ett PRT. Visserligen kommer det att finnas turkiska soldater på plats men de kommer enbart att arbeta med skydd av den egna verksamheten.

En gemensam invigning

Under ceremonin i de tillfälligt inhyrda lokalerna mitt i Sheberghan, var många celebra gäster inbjudna. Det röda bandet - som traditionsenligt klipptes av med en sax - gjordes samfällt av Turkiets utrikesminister Ahmet Davutoglu, Afghanistans hälsovårdsminister Sureyya Dalil, Tysklands militäre regionchef för Isafs norra region generallöjtnant Hans-Werner Fritz, Sveriges militäre PRT-chef överste Gustaf Fahl, Turkiets nye civile PRT-chef Mustafa Osman Turan samt guvernören i Jowzjan Alim Sayi. Många namn men de pekar på en enighet utöver det vanliga i ambitionen att hjälpa dessa två provinser att utvecklas mot framtiden.

Efter invigningsceremonin hölls tal av den turkiske utrikesministern, den afghanska hälsovårdsministern och guvernören i Jowzjan inför ett ytterligare 100-tal inbjudna gäster och lokal media. Bland övriga gäster skådades bland andra den turkiske generalkonsuln Özgun Arman, norra regionens främste civile representant (Senior Civil Representative) amerikanen Douglas Climan, guvernören i Sar-e Pul Seyid Enver Rahmeti samt flertalet representanter från de afghanska säkerhetsstyrkorna.

Svenskt bistånd

2009 betalade Sverige ut cirka 652 miljoner kronor till Afghanistan i ODA via UD och Sida, inkluderande långsiktigt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. 445 miljoner utgjorde långsiktigt stöd via Sida inom ramen för samarbetsstrategin. 13 miljoner kronor betalades ut via svenska enskilda organisationer. Humanitärt stöd via Sida och UD uppgick till cirka 160 miljoner. Vidare gick 25 miljoner kronor till polisinsatsen EUPOL och 9 miljoner via UD till speciella konfliktrelaterade insatser.

Utöver detta användes ungefär 200 miljoner kronor till Afghanistan som Sveriges del av kärnstöd till multilaterala organisationer.

2009 antog Sveriges regering en ny strategi för utvecklingssamarbetet med Afghanistan. I strategin beslutades att 25 procent av det långsiktiga utvecklingssamarbetet ska nå de provinser där det svensk-finländska PRT:et är verksamt.

– Fattigdomen och nöden är stor i Jowzjan och Sar-e Pul. Behoven är närmast omättliga. När nu ytterligare en aktör är beredd att lägga sitt bistånd till dessa områden kommer det självfallet att öka möjligheterna att höja tempot i utvecklingsarbetet till gagn för människor som lever i fattigdom i dessa provinser, säger chefen för PRT Mazar-e-Sharif, överste Gustaf Fahl och avslutar. Vi välkomnar Turkiet som en bra samarbetspartner i vårt område och därmed till hjälp för det afghanska folket.