Sverige i nytt samarbete för luftövervakning

Sverige påbörjar ett samarbete kring luftövervakning tillsammans med Nato och Norge.

I Air Situation Data Exchange, ASDE, samarbetar Nato och partnernationerna kring sina stridsledningssystem för flyg avseende informationsutbyte. Fördelarna med ASDE är flera, exempelvis att incidentberedskapen underlättas och att insatser vid olyckor och nödsituationer förbättras. Avtalet mellan Sverige, Norge och Nato undertecknas i Sverige av generallöjtnant Jan Salestrand med bemyndigande av regeringen.

– På sikt räknar vi med att utbytet av luftlägesinformation utökas till att omfatta fler länder i närområdet. Samarbetet gör att vi får in mer information i våra stridsledningssystem. Det gör oss bättre på att hantera exempelvis hot som flygkapningar. Dessutom ger systemet bättre förutsättningar för gemensamma flygövningar, säger major Peter Forslund vid flygtaktiska staben i högkvarteret.

Samarbetet avseende luftlägesinformatitonsutbytet är en del av det nordiska försvarssamarbetet NORDEFCO.