Sjömän utbildas i soldattjänst

Under vecka 28 genomförde Första ubåtsflottiljen fortsatt soldatutbildning (FSU) för de sjömän som nu tjänstgör på flottiljens ytenheter, HMS Belos och HMS Orion. Övningen genomförs i syfte att ge sjömännen kunskaper i soldattjänst så att dessa även kan verka som soldater i land.

En grupp klar för insats. Foto: Ingebrikt Sjövik
En soldat landstiger efter genomfört uppdrag i skärgården.
En soldat landstiger efter genomfört uppdrag i skärgården. Foto: Ingebrikt Sjövik/Försvarsmakten
En soldat landstiger efter genomfört uppdrag i skärgården. Foto: Ingebrikt Sjövik/Försvarsmakten

Det är viktigt att flottiljens sjömän är duktiga i sin tjänst ombord men minst lika viktigt är det att dessa kan lösa uppgifter i land. Fortsatt soldatutbildning syftar till att förbereda sjömännen på detta. Stora inslag av internationell tjänst har även lyfts in i utbildningspaketet. Förutom markstrid har sjömännen även fått öva på att samverka med människor med annan kulturell bakgrund, patrulltjänst, bevakningstjänst och mycket mer.

Övningen löpte över nio dagar och gav således även en grundläggande fältvana för samtliga inblandade. Förutom sjömännen så har även befälen fått en god träning under veckan. Förutom all planering som krävs ska även logistik och kommunikation fungera, detta sätter befälens ledarskap på prov.

-Jag är mycket nöjd med veckan! Ur ett såväl internationellt som ett nationellt perspektiv är det viktigt att vi utbildar sjömännen inom detta området, säger Erik Kempe som är Förste sergeant och sonarbefäl på ubåtsflottiljen.