Pirater varnar HMS Carlskrona

Som en del i Eunavfor:s mer offensiva taktik har HMS Carlskrona den senaste tiden lämnat handelsfartygens stråk i Adenviken för att i stället arbeta närmare kusten. När två kapade handelsfartyg passeras varnar piraterna det svenska örlogsfartyget för att komma för nära.

HMS Carlskrona har närmat sig Somalias kust för att kunna spana efter verksamhet som har koppling till piraterna. Foto: Anna Norén / Combat Camera
Bordningsstyrkan pratar med några fiskare som lägger ut nät i skymningen. Under en så kallad friendly visit kan bordningsstyrkan få information om vad som händer i området men också berätta om vad Eunavfor gör.
Bordningsstyrkan pratar med några fiskare som lägger ut nät i skymningen. Under en så kallad friendly visit kan bordningsstyrkan få information om vad som händer i området men också berätta om vad Eunavfor gör. Foto: Anna Norén / Combat Camera
Det kapade handelsfartyget Golden Blessing till ankars nära Somalias kust.
Det kapade handelsfartyget Golden Blessing till ankars nära Somalias kust. Foto: Anna Norén / Combat Camera
Bordningsstyrkan pratar med några fiskare som lägger ut nät i skymningen. Under en så kallad friendly visit kan bordningsstyrkan få information om vad som händer i området men också berätta om vad Eunavfor gör. Foto: Anna Norén / Combat Camera
Det kapade handelsfartyget Golden Blessing till ankars nära Somalias kust. Foto: Anna Norén / Combat Camera

Nära Somalias stränder spanar HMS Carlskrona efter piratrelaterad verksamhet. Kustlandskapet är vackert och skiftar från gigantiska bergsmassiv som störtar brant ned i havet till mer flacka områden med sandstränder. Carlskrona fotograferar båtar, bebyggelse och aktiviteter på stranden. Bordningsstyrkan pratar även med lokala fiskare för att få mer information.

Carlskrona passerar nära de två kapade handelsfartygen MV Motivator och MV Golden Blessing som ankrat i närheten av varandra. Motivator och Golden Blessing kapades för några veckor sedan.

Piraterna ombord på de kapade fartygen reagerar starkt på vår närvaro. Kaparna vill inte att vi kommer närmare. De varnar oss, via radio, och uppmanar Carlskrona att lämna området.

– Med hänsyn till gisslans säkerhet ombord kan vi inte göra mycket mer än att dokumentera fartygen och deras positioner. Det är frustrerande att vara så nära och ändå inte kunna hjälpa fartygens besättningar, berättar fartygschefen Håkan Nilsson och fortsätter:
– Det viktiga i sammanhanget är inte att två fartyg med sin last blivit kapade, det mest tragiska är att de gisslantagna besättningarna och deras anhöriga är de som tvingas betala det högsta priset för denna brottslighet.

Det är inte ovanligt att det kan ta upp till ett halvår innan fartygen släpps mot lösesumma. För närvarande är 348 besättningsmän gisslan på totalt 16 kapade fartyg ankrade på olika platser utanför Somalias kuster.